Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-02-26

Tack för alla synpunkter som bidrar till varumärkesarbetet!

Över 2500 personer från hela Vänersborgs kommuns område har bidragit med synpunkter och konstruktiva idéer!

Vänersborgs kommun har börjat arbetet med att ta fram en varumärkesplattform.

- Jag har tyckt att vi är lite anonyma utåt som kommun och vi har fantastiskt mycket fint att visa upp för omvärlden, säger kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson. Det är jätteviktigt att vi jobbar med vår varumärkesplattform så att vi når ut. Vi har jobbat både i nämnder och förvaltningar kring varumärkesarbetet. Inte minst har vi ju haft en medborgardialog där kommunens invånare haft möjlighet att komma in med synpunkter. Det har varit ett stort intresse och invånare i olika åldrar från alla kommundelar, förtroendevalda, näringsliv och föreningar har bidragit.

- Det är oerhört viktigt för vi är en stor kommun geografiskt och vi måste få med hela kommunen, säger Benny Augustsson. Det är jätteviktigt i hela det kommunala arbetet.

- Jag vill passa på att tacka alla, både förtroendevalda, invånare och anställda. Nu finns det massor av material som vi ska koka ihop till en varumärkesplattform. Det tror jag kommer att bli jättebra, avslutar Benny Augustsson.

I varumärkesplattformen ska platsvarumärke, organisationsvarumärke och en ny grafisk profil ingå.

Den första fasen, nulägesanalysen, är till stor del genomförd. Kommunens arbetsgrupp har genom enkät, workshops och djupintervjuer samlat in synpunkter tack vare alla som engagerat sig i varumärkesarbetet. Arbetsgruppen har tillsammans kartlagt styrkor, svagheter, möjligheter och hinder/hot, men också personlighet, ”unikhet” och hur man vill att hela kommunen som plats, likaväl som organisation, ska uppfattas i framtiden. Utöver det har arbetsgruppen sammanställt fakta, rapporter, tidigare undersökningar, dialogmöten i samband med detaljplaner och så vidare. En referensgrupp bidrar också mycket till arbetet med många olika perspektiv, synpunkter och idéer.

Enkät för allmänheten

Enkäten som allmänheten uppmanades till att svara på besvarades av nästan 2000 personer! De som svarade utgör en grupp med blandade åldrar och från olika delar av kommunen. Särskilt högt var deltagandet från Brålandaområdet (4,2 % av antalet invånare i Brålanda inklusive dess landsbygd) och Vänersborg centralort (4,5 % av antalet invånare i tätorten).

Mer information om varumärkesplattformen

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se