Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-03-26

Granskning av kommunens hantering av Covid-19-krisen

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har KPMG granskat kommunens rutiner kring arvoden och ersättningar till förtroendevalda.

Syftet med granskningen har varit att ge underlag för att bedöma om kommunstyrelsen och socialnämnden har hanterat den uppkomna krisen i samband med utbrottet av Covid-19 på ett ändamålsenligt sätt utifrån sitt ansvar.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är kommunstyrelsen och socialnämnden på ett tillräckligt ändamålsenligt sätt har hanterat krisen utifrån sitt respektive ansvar och befogenheter.

Missiv och rapport hittar du i högerkolumnen under rubriken "Mer information".