Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-05-18

Internationellt projekt kring digitalisering

Vänersborgs kommun har antagits till det nordisk-baltiska utbytesprogrammet Nordic Mobility Programme.

Programmet sträcker sig över en 1 års-period och sker inom ramen för det samarbete som finns mellan de nordiska och baltiska länderna i Nordiska rådet, och syftar framförallt till att stimulera och utveckla kompetensen bland kommunanställda.

Vänersborgs kommun har i det här sammanhanget valt att, tillsammans med Tartu från Estland och Daugavpils från Lettland fokusera på utvecklingsområdena digitalisering och öppna data samt grön, hållbar turism.

Ligger i framkant
Just Tartu och Estland anses av många bedömare ligga i framkant när det gäller arbetet med digitalisering, så därför väcktes ett intresse från Vänersborgs kommun att ingå ett aktivt samarbete med dem inom NB8. Vad gäller Daugavpils så är det en kommun som Vänersborg sedan tidigare har ett djupt och välutvecklat samarbete med. Utöver kommunerna så kommer också den turistbolaget Visit Trollhättan-Vänersborg att medverka i projektet.

- Ett väldigt spännande projekt som Vänersborgs kommun kommer att delta i. Det är inte många andra svenska kommuner som är med i Nordic Baltic Mobility Programme och för vår del så är det första gången vi är med i det här samarbetet. Värdet av ett sånt här transnationellt samarbete är stort och något som vi tror kommer snabba på kommunens fortsatta arbete med att digitalisera sina tjänster gentemot medborgarna, och även underlätta för vår lokala turistnäring, säger Stefan Konjevic och Isak Johansson, två praktikanter på avdelningen för hållbar utveckling som varit med och arbetat med ansökan till projektet nu under våren.

Nordiska rådet
Projektet finansieras till 60 procent av Nordiska rådet, och resterande 40 procent finansieras av Vänersborgs kommun. Ambitionen är att kunna genomföra ett studiebesök med kommunens representanter och samverkande aktörer på plats i Tartu och Daugavpils någon gång under hösten 2021, givet att de yttre förutsättningarna med pandemin och smittspridningen har förbättrats till dess.

Genom att vara på plats och få ta del av andra nordiska och baltiska kommuners kunskap och erfarenheter inom de aktuella utvecklingsområdena så hoppas Vänersborgs kommun att detta ska hjälpa till att ytterligare stärka kommunens eget utvecklingsarbete inom digitalisering och hållbar turism, och på så vis bidra till att göra Vänersborg till en mer modern och attraktiv kommun att arbeta och bo i samt besöka.

KONTAKT

Anders Fridén
Internationell samordnare

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 23 93

E-post myndigheten:
anders.friden@vanersborg.se