Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-05-31

Medborgardialog 3 juni om funktionshinderfrågor

Välkommen på medborgardialog med kommunala rådet för funktionshinderfrågor på temat meningsfull fritid!

Torsdag 3 juni klockan 18:00-20:00 anordnas en digital medborgardialog mellan invånare i Vänersborgs kommun och politikerna i kommunala rådet för funktionshinderfrågor.

Dialogen fokuserar på hur vi skapar en meningsfull fritid för personer med funktionsnedsättning. Om du vill ställa frågor till politikerna eller dela med dig av dina tankar och idéer om hur vi kan arbeta för allas rätt till en meningsfull fritid – ta chansen! Anmäl dig till erika.johansson@vanersborg.se så får du en länk till det digitala mötet.

Teckenspråkstolkar och skrivtolkar kommer att finnas i mötet.

Om du inte har dator/surfplatta eller saknar mikrofon/kamera kommer det att finnas en dator i kommunhusets entré dit du kan komma och ställa din fråga under mötet.

Välkommen!

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se