Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-08-23

Medborgarenkäten har dragit igång

Är du utvald?

Hur är det att leva och bo här? SCB:s årliga medborgarundersökning har dragit igång. 1200 slumpvis utvalda har fått information hemskickat.

Ta chansen att påverka! Resultatet hjälper oss att få reda på det som fungerar bra och förbättra sånt som det finns synpunkter på.

Sammanlagt 161 av landets 290 kommuner deltar i undersökningen i år, vilket är ett rekordhögt antal jämfört med tidigare år. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret.

Förutom nya frågor kan bredare åldersgrupper lämna svar i undersökningen. Den övre åldersgränsen har tagits bort helt och det innebär att även personer över 84 år kan delta.

Inflytande och service
SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns även frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

Frågor om integration
De nya frågorna i undersökningen handlar om hur invånare upplever att kommunen arbetar för att förbättra integration och delaktighet. I undersökningen ställs även frågan: Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att minska diskrimineringen i samhället?

Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se