Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-10-19

Demeter – lyckat EU-projekt som stärkt samarbetet mellan gårdar och skolor

Farmer Time Sverige är ett pedagogiskt komplement till traditionella gårdsbesök och innebär att lantbrukare och skolklasser träffas på distans genom videosamtal.

På det sättet får barn och ungdomar möjlighet att följa bondens arbete och får kunskap om hur mat produceras i svenskt lantbruk. Eleverna blir mycket engagerade.

- Det känns som att man är där, är en stående reflektion av eleverna.

Karin Carlsson på Hushållningssällskapet Väst tog med idén till Sverige. Konceptet FarmerTime var nytt för Sverige 2019. Det har sen vuxit över hela landet.

- FarmerTime skapar värdefulla relationer mellan näringsliv och skola. Det är roligt att jobba med Vänersborgs kommun som har ett sånt intresse för den största lärdomen, säger Karin Carlsson. Man lär sig mycket om andra länder och deras förutsättningar. England är föregångare och extremt duktiga på att integrera lärandet, miljö, matens råvaror och kontakter. De har en röd tråd genom lärandet och det är intressant att se hur även rektorn leder arbetet i skolan i den här riktningen. De ser positiva effekter på elevernas hälsa, lärande och skolresultat.

Lärdom av projektet var också att lära sig att bedriva ett internationellt projekt på distans på grund av pandemin.

En som också deltog i projektet var Pontus Olsson som är lärare i Brålanda skola.

- Jag arbetade med mina elever kring främst matte och att utveckla matematiken för att öka elevernas motivation, delaktighet. Detta gjorde vi genom att tillsammans med en lantbrukare som arbetar med grisar planerade och genomförde lektioner via FarmerTime som handlade om olika områden inom matematiken, till exempel omkrets och area där eleverna löste uppgifter kring grisarnas boxar, grisstallets storlek osv.

Eleverna jobbade även med att testa övriga deltagares olika förslag på metoder, så de testade att göra egen färskost och hade ostprovning.

- Det var kul att se engagemanget hos mina elever när vi hade våra FarmerTime-samtal med vår lantbrukare, säger Pontus. Det är det vi är mest nöjda med, samt att vi såg att elevernas måluppfyllelse förbättrades i matematik. Det var väldigt roligt att få delta i projektet och lära av och möta de andra deltagarna från olika länder, samt få inspiration av deras sätt att arbeta, fortsätter Pontus. Våra lärdomar får ringar på vattnet och andra lärare kan ta in detta i sin undervisning så att fler elevers utbildning utvecklas.

Anna-Lena Berg är lärare på Skerrud skola och berättar om hur de arbetade med FarmerTime.

- Klassen deltar i FarmerTime, lärorika möten via Teams mellan vår klass och vår bonde Alma. Vi väljer ett tema med utgångspunkt i skolans undervisning, i olika ämnen, och eleverna skriver frågor inför mötet. På mötet svarar Alma på frågor, berättar mer om temat, och visar oss runt på bondgården.

Eleverna skriver sedan en faktatext med ord och bild om temat. Utifrån fakta arbetar de med matematik – problemlösning. De startade höstterminen 2021 med temat ”Skörd”. Tidigare har eleverna arbetat med teman som rotfrukter och mjölk. Med utgångspunkt i temat mjölk tillverkade eleverna egen färskost. Då fick de restprodukten vassle, och med tanken hållbar utveckling ledde det till det senaste projekt Bondens bröd. Dokumentation görs i bild och text samt lärandesamtal och utvärderingssamtal.

- Vi ser projektet som en del i att skapa kunskap tillsammans, säger Anna-Lena. Projektet är elevnära och skapar en nyfikenhet till lärande. Projektet skapar delaktighet, medvetenhet och glädje. Delaktighet och medvetenhet skapar kunskap.

- Eleverna får ämnesövergripande kunskaper och en medvetenhet om att vi alla är en del i skapandet av en hållbar utveckling, fortsätter Anna-Lena. Demeter är ett projekt där länder tillsammans arbetar med Agenda 2030, School subjects, Transdisciplinary skills, European key competencies är en viktig del i att skapa en hållbar utveckling tillsammans.

Francesca di Fabio är utvecklingsledare i Vänersborgs kommun.

- Genom Demeter har vi gett eleverna möjlighet att uppnå goda skolresultat genom praktiska och roliga aktiviteter kopplade till gårdarna, säger Francesca. Eleverna har lärt sig mer om olika aspekter kopplade till hållbarhet och Agenda 2030. Tack vare det internationella samarbetet har vi tagit med oss till Vänersborgs kommun innovativa lärmetoder, som till exempel FarmerTime.

Resultat

· En tvärvetenskaplig undervisningsmetodik baserad på samarbetet mellan skolor och gårdar. Det kommer att vara en fysisk och en virtuell verktygslåda som innehåller metoder relaterade till olika ämnen som ska genomföras i samarbete med jordbrukare. Verktygslådan kommer att finnas på engelska, svenska, italienska och portugisiska för att kunna användas av skolor i hela Europa.

· Riktlinjer som ska underlätta användningen av verktygslådan i andra skolor och länder. Riktlinjerna ska innehålla stegvisa tillvägagångssätt för att skapa ett effektivt samarbete mellan skolor och gårdar. Det handlar om uppstart av aktiviteter, praktiska instruktioner, ekonomiska rekommendationer och hur man kan utvärdera kvalitén på verksamhetens och aktiviteternas effektivitet.

Demeter

Demeter är ett 3-årigt Erasmus+-projekt med syftet att förbättra kvaliteten på utbildningen i grundskolan genom att öka samarbetet mellan skolor och gårdar. Partnerskapets mål är:

· Öka integreringen av lantbrukserfarenhet i läroplanen med hänsyn till utbildning inom livsmedel, respekt för miljö och hälsa.

· Att förbättra lärares färdigheter i undervisningen men även hos lantbrukare som deltar i projektet genom att utbyta, sammanföra och utveckla metoder som är lämpliga för ett jordbruks verksamhet.

· Att skapa synergier mellan skolor, institutioner, näringsliv och forskning för att förbättra utbildningen.

Deltagande partners i projektet

Vänersborgs kommun, Hushållningssällskapet väst och Sweden Emilia – Romagna Network, samt The soil association, Washingborough Academy från Storbritannien, och University of Milano Bicocca samt municipality of Bertinoro från Italien och Colégio de Sardão från Portugal.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se