Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-12-16

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Dalsland blir testarena för nya lösningar

Akvedukten i Dalslands kanal. Fotograf: Roger Borgelid

Dalsland blir testarena för nya lösningar som ska bidra till utveckling och omställning. Fullföljda studier och minskat utanförskap. Utbyggnad av digital infrastruktur. Fler jobb från stat och region. Testa nya lösningar för kollektivtrafik, näringsutveckling samt attraktivt boende. Det är målen i den stora gemensamma satsningen ”Det goda livet i Dalsland” som startar vid årsskiftet.

- Vi vet att de flesta invånare i Dalsland lever ett väldigt bra liv. Med ”Det goda livet i Dalsland” ska vi tillsammans med kommunerna och länsstyrelsen jobba långsiktigt för att stärka förutsättningarna så att fler får chansen att uppleva det. Satsningen är i sig en viktig del i arbetet med att genomföra den regionala utvecklingsstrategin för 2021-2030, med fokus på ökad inkludering, bygga kompetens, stärka innovationskraften och knyta samman Västra Götaland, säger Kristina Jonäng, ordförande i regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen.

Avsiktsförklaring om det goda livet i Dalsland
”Det goda livet i Dalsland” är en strategi för långsiktig utveckling i Dalsland och en samverkansmodell. Genom en avsiktsförklaring ska kommunerna i Dalsland inklusive Vänersborg, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen, medverka till att driva och initiera satsningar inom ramen för ”Det goda livet i Dalsland”.

Strategin bygger på det underlag som tagits fram och presenterades av Västra Götalandsregionen i december 2020. Underlaget ger en bild av hur dalslänningarna ser på sitt liv, utvecklingsmöjligheter samt beskriver landskapets resurser och strukturella förutsättningar för fortsatt utveckling. I rapporten finns ett förslag till en strategi för regional utvecklingspolitik för Dalsland. Underlaget har diskuterats mellan de involverade parterna under drygt ett års tid. Diskussionerna har bekräftat slutsatserna i rapporten och lett fram till en plan för genomförande fram till 2025 (med eventuell förlängning).

Fokusområden för satsningar
Det övergripande målet är att öka dalslänningarnas välbefinnande och syftet är att stärka levnadsförhållanden och utvecklingsförutsättningar i landskapet. Fyra fokusområden har pekats ut: sysselsättning, samhörighet, attraktivitet och utbildning/skolresultat. Satsningarna kan delas i tre olika typer:

1) Fördjupade satsningar – exempelvis Dalslandsmodellen för fullföljda studier och minskat utanförskap, liksom det fortsatta arbetet med och etablering av högskoleutbildning genom Campus Dalsland samt utbyggnad av digital infrastruktur, bioekonomi och förnybar energi.
2) Dalsland som testarena – exempelvis genom lärlingsplatser för unga, digitralisering (digital decentralisering av jobb från region och stat), testarena för subjektivt välbefinnande samt attraktivt boende och turism.
3) Prioriterade satsningar inom ordinarie utvecklingsarbete – såsom infrastruktur och kollektivtrafik, kultur och turism, näringslivsutveckling, planering och social hållbarhet.

- Det känns bra att även Vänersborg kan bidra till att göra livet godare i Dalsland, säger Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande i Vänersborgs kommun.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se