Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-02-18

Nytt platsvarumärke beslutat för Vänersborgs kommun

Platsvarumärket är den samlade bilden och upplevelsen av Vänersborgs kommun som geografisk plats. Platsvarumärket ska göra bilden av platsen enhetlig och tydlig.

Kommunfullmäktige beslutade i onsdags att anta ett nytt platsvarumärke för Vänersborgs kommuns geografiska område. Det ska bidra till att uppnå visionen (Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet). Tanken är att även företag och föreningar ska använda sig av platsvarumärket för att tillsammans med kommunen lyfta fram platsens konkurrensfördelar, budskap och det vi står för.

En gedigen och väl förankrad process

Processen har genomförts av en arbetsgrupp som aktivt har drivit processen framåt. Först gjordes en gedigen nulägesanalys. Vi är tacksamma för att cirka 2500 invånare, företag, föreningar och andra har varit delaktiga och lämnat värdefulla och konstruktiva synpunkter och idéer. Det har de gjort genom en digital enkät som gått ut till allmänheten, workshops och djupintervjuer. Den geografiska spridningen inom kommunens gränser har varit mycket stor. Majoriteten av deltagarna har någon koppling till Vänersborgs kommun som boende, arbete, studier, praktik eller att man känner någon som bor här, men det finns också de som inte har någon naturlig koppling till kommunen.

Vi har också haft en mycket delaktig referensgrupp med representanter från olika åldersgrupper, infödda, inflyttade som nyanlända och med många olika perspektiv som företagare, föreningar, förtroendevalda, representanter från olika trossamfund, myndigheter och personer med funktionsvariation med flera.

Till vår hjälp med att sammanställa platsvarumärket har vi anlitat en reklambyrå.

Förhandsvisning av grundlogotyper

Bilden visar grundlogotyper för platsvarumärket, men den grafiska profilen består även av grafiska element i många härliga färger och former.

Varumärkesplattform

Vänersborgs kommun tar fram en varumärkesplattform. Den utgörs av vision, värdeord, organisationsvarumärke samt platsvarumärke och en ny grafisk profil. Platsvarumärket och organisationsvarumärket är förstås tätt sammanflätade då kommunen exempelvis är en viktig aktör i platsutvecklingen.

Varumärkesplattformen ska vara basen för vad vi kommunicerar och ligga som grund i de strategier och andra dokument som gemensamt bygger bilden av Vänersborgs kommun.

Arbete pågår nu internt med att bland annat färdigställa grafisk manual och ta fram mallar. Lansering av varumärkesplattformen görs i början av april.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se