Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-04-07

Nu lanserar vi Vänersborgs nya varumärke

Kille i blå keps spelar trumpet. På bilden syns även logotyp med texten Vänersborg samt ett färgmönster i form av droppar.

Nu har Vänersborgs kommun tagit fram ett nytt plats- och organisationsvarumärke tillsammans med många invånare, företag, föreningar och andra organisationer

Det gör vi för att stärka attraktionskraften för hela Vänersborgsområdet. Vi vill skapa stolthet, enighet och tydlighet.

Ett varumärke är en samlad bild med allt som man förknippar med till exempel en plats eller organisation. Anledningen till att ta fram ett nytt platsvarumärke är att vi vill ha nöjda invånare, företag och föreningar. Med ett tydligt varumärke är det lättare att locka ny kompetens till kommunens organisation och våra företag. Genom att locka fler företag till att etablera sig i kommunen, blir det ännu bättre utbud, fler arbetstillfällen och invånare. Det i sin tur ger mer skatteintäkter och en ännu bättre välfärd.

Vänersborgsområdet behöver ett platsvarumärke för att visa upp en samlad bild av allt attraktivt som finns här. Vänersborgs kommuns hela geografiska område är en fantastiskt vacker plats att bo, leva och verka i! I Vänersborg finns vackra stenhus som härstammar från vår historia som residensstad. Våra slätter utanför staden har vackra böljande och bördiga åkrar. Här finns gröna skogar, unika platåberg och vackra sjöar. Här finns hela 100 km Vänerkust med många sandstränder, vilket gör oss till ”Vänerns Riviera”. Det finns verkligen mycket att skryta om och det är precis det vi vill.

Värdeorden: levande, attraktiv, hållbar - tillsammans

I arbetet med varumärkesplattformen utkristalliserade sig fyra viktiga värdeord: levande, attraktiv, hållbar - tillsammans. Dessa värdeord genomsyrar varumärket och symboliseras med droppar/blad, något som enkelt kan kopplas till vatten och natur. De fyra värdeorden har också bäring på kommunens vision ”Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar – hela livet”.

Regionhuvudstaden Vänersborg

Vänersborg som regionhuvudstad är viktig att lyfta fram och därför har en stämpel, ett sigill, tagits fram som kan komplettera platsvarumärket. Stämpeln visar förutom att Vänersborg är regionhuvudstad även siluetterna av bergen och det vackra slättlandskapet.

-Det är mycket viktigt för oss att lyfta fram att vi är Västra Götalands regionhuvudstad då det kan ge oss en fördel när det gäller nya myndigheter och verksamheter som ska utlokaliseras. För oss är det oerhört värdefullt med närheten till de verksamheter som redan finns i Vänersborg och de många arbetstillfällen som det ger, säger Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande i Vänersborg.

Bra om många använder Vänersborgs nya platsvarumärke

-Det visuella uttrycket ger så många möjligheter och visar den bredd och värme som finns här i Vänersborgsområdet, precis som våra värdeord. Man kan välja på många olika färger men ändå få igenkänningen. Det ska passa in i många företags olika färgval, säger Jill stor, näringslivschef som varit med i hela arbetet, från start till beslut.

Designbibliotek och grafisk manual

Här på kommunens hemsida finns ett designbibliotek. Där kan du som företagare eller förening hämta mallar och grafisk manual för att kunna använda platsvarumärket i dina bilder, presentationer, på bilar eller på annat sätt. Företag kommer också att kunna låna material som till exempel beachflaggor, roll up eller visa någon av de filmer som tagits fram på sin hemsida eller i sociala medier.

Kommunens logotyp med kommunvapnet behåller vapenskölden men byter till det nya teckensnittet.

Här hittar du mer information om varumärkesplattformen, Designbiblioteket och grafiska manualer.

Kommunens organisationsvarumärke

Samtidigt som platsvarumärket tagits fram har också Vänersborgs kommun fått ett nytt organisationsvarumärke, något som är oerhört värdefullt när det handlar om att locka kompetens.

Väl förankrad varumärkesplattform

Arbetet har pågått sedan hösten 2020 och varumärkesplattformen är mycket väl förankrad genom över två tusen enkäter, workshopar och djupintervjuer, och slutligen beslutad av kommunfullmäktige.

Platsvarumärket har tagits fram mitt under pågående pandemi och gett arbetsgruppen stora utmaningar. Nästan allt har skett digitalt och det har varit fler möten och tillfällen att komma till tals än under en vanlig process. Exempel på aktiviteter som genomförts är en stor enkät som cirka 2500 personer har svarat på, vilket gett ett mycket bra underlag. Vi har även genomfört 27 workshops och djupintervjuat många personer med olika bakgrunder och flera med stor kompetens inom vissa områden. Majoriteten av deltagarna har någon form av koppling till Vänersborgsområdet genom boende, arbete, studier eller praktik men det finns också synpunkter och idéer från personer som inte har någon koppling till Vänersborgsområdet. Alla svar har varit värdefulla och arbetsgruppen vill återigen framföra ett stort tack till alla som bidragit på ett eller annat sätt!

En arbetsgrupp i kommunen har hållit i processen som helhet och bland annat genomfört workshops, djupintervjuer, stora enkäter samt arbetat fram texter, trycksaker, filmer och den grafiska manualen för Vänersborgs kommun. Reklambyrån Bozzanova har anlitats till att ta fram det visuella uttrycket och den grafiska manualen för platsvarumärket Vänersborg.

Arbetsgrupp framför monter med rollups som visar grafisk profil.

Lanseringsaktiviteterna börjar på Bomässan

Lanseringen av platsvarumärket Vänersborg börjar på Bomässan i Arena Vänersborg under helgen den 8-10 april. Det görs även en turné till kommunens tätorter där varumärket presenteras; Brålanda, Vargön och Frändefors. Därefter fortsätter lanseringen och implementera det nya platsvarumärket under flera månaders tid och i samband med olika evenemang.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommunikation@vanersborg.se