Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-04-11

Vi ökar barn- och ungdomsinflytandet

Utifrån barnkonventionens och andra styrdokuments intentioner ska Vänerborgs kommun stärka barn och ungdomars känsla av delaktighet.

Det är viktigt att skapa forum för att ge barn och ungdomar möjligheter att påverka och en känsla av sammanhang. Det behöver och ska Vänersborgs kommun utveckla.

Start av arbete med ungdomsinflytande
Samverkan Vänersborg och Rådet för hälsa och social hållbarhet ansvarar för och leder uppdraget att starta arbetet med ungdomsinflytande i Vänersborgs kommun under 2022 - 2023. Målgruppen är barn och ungdomar inom Vänersborgs kommun. Vi kommer att forma förslag till hur struktur för ungdomsinflytande kan förverkligas, genom att göra barn och ungdomar medskapande i dessa strukturer.

Samtalsgrupper och demokratiråd
I projektet kommer vi att arbeta tillsammans med olika aktörer och driva kommunens arbete med ungdomsinflytande genom att bland annat starta samtalsgrupper och demokratiråd i samarbete med fritidsgårdarna och deras besökare. Tillsammans med ungkulturen Timjan och deras volontärer kommer vi även att bygga vidare på arrangemang som Schools Out och VBG Dancefestival, där unga visat stort engagemang. Det är två bra exempel på evenemang som till stor del produceras av unga för unga, med ett omfattande och strategiskt arbete om att inkludera målgruppen i grunden .

I framtiden hoppas vi att det nya biblioteket kan utgöra vad vi kan kalla för ett ”Demokratitorg”, där det förhoppningsvis samtidigt blir lättare att hitta bland annat åldersintegrerade samtal och forum, med ungdomsinflytande i fokus.

KONTAKT

Projektledare
David Myrvold

Telefon växel:
0521-72 26 06

E-postadress:
david.myrvold@vanersborg.se