Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-10-21

Klass 8 besökte politiker

Kommunalråden fick idag fint studiebesök från Silvertärnan.

Det är alltid roligt när skolelever från kommunens skolor vill veta mer om hur politiken fungerar i Vänersborg. Idag fick de tre kommunalråden besök av klass 8 från Silvertärnan och fick svara på många kluriga frågor.

Benny Augustsson (s), Henrik Harlitz (m) och Mats Andersson (c) förklarade tillsammans hur en kommun är organiserad med politiker och tjänstemän, vad skillnaden är mellan förvaltning och nämnd och hur beslutsordningen ser ut. Bo Carlsson (c), ordförande för barn- och utbildningsnämnden, bidrog också med sin långa erfarenhet som kommunalråd och förtroendevald.

Många frågor om beslutsgångarna

Frågor som dök upp var bland andra: ”styr ni hela kommunen?”, ”har ni hand om skötseln av fotbollsplaner?” och ”bestämmer ni skolmaten?” Här fick kommunalråden möjlighet att förklara gången när en fråga kommer in, skillnaden på en motion och ett medborgarförslag, skillnaden mellan demokrati och diktatur och hur man faktiskt kan påverka genom till exempel elevrådet.

Viktiga ämnen som vad det innebär att vara politiker, hur man ska gå till väga om man är intresserad av att bli politiskt aktiv och hur arvodet ser ut avhandlades också. Budskapet att alla kan vara med och påverka var tydligt.

Renoveringar och nya skolbyggnader var några konkreta exempel på hur politiska beslut påverkar elevernas vardag. Byggnationen av den nya mötessalen, som ersätter den gamla Sessionssalen, gav också tillfälle till att prata om vikten av att Vänersborg är en regionhuvudstad.

Avslutningsvis uppmuntrades ungdomarna till att engagera sig, lämna in synpunkter, höra av sig, ta kontakt och framför allt: våga fråga!

Benny Augustsson (s)

Benny Augustsson, (s)

Många frågor från eleverna Benjamin och Leo.

Många frågor från eleverna Benjamin och Leo.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se