Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-12-22

Granskning av överförmyndarnämnden

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har KPMG genomfört en granskning av överförmyndarnämnden.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs med
tillräcklig intern styrning, ledning, uppföljning och kontroll.

Länkar till missiv och rapport hittar du i högerkolumnen.