Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-12-27

Nya medborgarlöften för 2023-2024

Jenny Wester och Benny Augustsson har skrivit på de nya löftena.

Vänersborgs kommun och polisen har kommit överens om nya medborgarlöften och i förra veckan skrev Jenny Wester, lokalpolisområdeschef för Östra Fyrbodal och Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande under både de nya löftena och ett samverkansavtal som ska gälla två år framåt. Ett medborgarlöfte är en samverkan mellan polismyndigheten och kommunen som syftar till att öka medborgares trygghet och att minska brottlighet. Framför allt är det en metod för kommuninvånare i ett område att bli mer delaktiga och att kunna påverka mer över sitt eget bostadsområde.

Torpaområdet i fokus
Det senaste året har fokus varit på Sanden och Torpaområdet och de kommande två åren ska det brottsförebyggande arbetet ha fortsatt fokus på just Torpaområdet med mål att tryggheten ska ökas.

- Vi har gjort en kartläggning i Torpaområdet och samtalat med många boende där. Kartläggningen visar att de boende upplever en större otrygghet där än i många andra delar av kommunen. Genom dialog med de som bor och verkar i Torpa har vi höjt vår kunskap om området, vilket har gjort att vi fortsätter en satsning där, säger Per Edensvärd, säkerhetssamordnare på Vänersborgs kommun.

- Nu går kartläggningen över i en ny fas som blir mer operativ, säger Steve Johansson-Sandén, kommunpolis. Vi har gjort en aktivitetsplanering med åtgärder som vi ska utföra två år framåt och som ska öka tryggheten på Torpa.

Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande ser ett långsiktigt arbete med fler aktörer i samverkan framöver:

- Det är ett långsiktigt och tålmodigt arbete som vi har jobbat med länge och som sker i samverkan med polisen. För att komma vidare gör vi nu ett samverkansavtal där vi också får in näringslivet. Kommunen och polisen kan inte göra allt själva, utan arbetet sker i samarbete med näringsliv, fastighetsägare, civilsamhälle och medborgarna.

Jenny Wester, lokalpolisområdeschef för Östra Fyrbodal instämmer med vikten av långsiktighet och bred samverkan.

. Att få möjlighet att bedriva trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i samverkan över tid kommer ge positive effekter. Samverkansparter, kommunen och polisen tillsammans med medborgarna kommer göra skillnad. Att stärka samverkan med näringsliv och även idrotts- och föreningsliv kommer stärka arbetet ytterligare.

Fokusområdena för de nya medborgarlöftena 2023–2024 kommer att vara på barn och unga, föräldrarollen, hemmiljön, fysiska miljön och kriminalitet. Medborgarlöftet gäller från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2024.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se