Hoppa till innehåll

 

Inkomna medborgarförslag 2022

Här kan du se vilka medborgarförslag som inkommit, aktuell status och vilket beslut som tagits av politiken.

Alla som är folkbokförda i Vänersborgs kommun kan lämna in medborgarförslag till Kommunfullmäktige. På detta sätt har du möjlighet att påverka och förbättra kommunens verksamheter.

Så här lämnar du in ett medborgarförslag

Inkomna medborgarförslag 2021

Inkomna medborgarförslag

Tabell över inkomna medborgarförslag.

Medborgarförslag

Inkom datum
Diarienummer

Status

Beslut*

Medborgarförslag om inköp av broddar

2022-07-08

KS 2022/285Medborgarförslag om minnessten för att hedra våra Veteraner i fredens tjänst

2022-07-06

KS 2022/283Medborgarförslag om sänkning av åldersgräns av fria resor för pensionärer

2022-02-21
KS 2022/114Medborgarförslag om sänkt ålder för gratisresor hos Västtrafik för innevånarna i Vänersborgs kommun

2022-02-11
KS 2022/97*Det finns tre alternativ till beslut:

  1. Förslaget eller delar av förslaget bifalls
  2. Förslaget avslås
  3. Förslaget anses redan besvarat och är därför färdigbehandlat

Motivering och åtgärder

Tabell över motiveringar och beslut gällande inkomna medborgarförslag.

Medborgarförslag

Politiskt beslut

Förslag

Motivering till beslut

Vad händer nu?

Åtgärder

Medborgarförslag om inköp av broddar

Medborgarförslag om minnessten för att hedra våra Veteraner i fredens tjänst

Medborgarförslag om sänkning av åldersgräns av fria resor för pensionärer

Medborgarförslag om sänkt ålder för gratisresor hos Västtrafik för innevånarna i Vänersborgs kommun