Hoppa till innehåll

 

Inkomna medborgarförslag 2022

Här kan du se vilka medborgarförslag som inkommit, aktuell status och vilket beslut som tagits av politiken.

Alla som är folkbokförda i Vänersborgs kommun kan lämna in medborgarförslag till Kommunfullmäktige. På detta sätt har du möjlighet att påverka och förbättra kommunens verksamheter.

Så här lämnar du in ett medborgarförslag

Inkomna medborgarförslag 2021

Inkomna medborgarförslag

Tabell över inkomna medborgarförslag.

Medborgarförslag

Inkom datum
Diarienummer

Status

Beslut*

Medborgarförslag om hundrastgård i Vargön

2022-12-06
2022/737Medborgaförslag om ökad tillgänglighet till biblioteket i Vänersborg

2022-12-06
2022/735Medborgarförslag om belysning vid rugbyplan på Sportcentrum Vänersborg

2022-10-11

2022/369Medborgarförslag om förändrade menyer i skolmatsalen

2022-10-07
2022/366Medborgarförslag om fler event och aktiviteter riktade till unga i Vänersborg

2022-10-06
2022/365Medborgarförslag om övergångsställe över Edsvägen från infarten till Korsgatan

2022-09-20
KS 2022/335Medborgarförslag om återkommande översvämningar samt skador i källarplan på fastigheter inom bostadsområdet Låckered Vänersborg

2022-08-24
KS 2022/303Medborgarförslag om inköp av broddar

2022-07-08

KS 2022/285Medborgarförslag om minnessten för att hedra våra Veteraner i fredens tjänst

2022-07-06

KS 2022/283Medborgarförslag om uppfräschning av Vänersborgs centrum

2022-04-06
KS2022/171

  1. Remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden
  2. Beslut skickat till kommunstyrelseförvaltningen
  3. Kommunstyrelseförvaltningen slutbehandlar medborgarförslaget

2022-07-29

2022-11-21

Medborgarförslag om sänkning av åldersgräns av fria resor för pensionärer

2022-02-21
KS 2022/114Medborgarförslag om sänkt ålder för gratisresor hos Västtrafik för innevånarna i Vänersborgs kommun

2022-02-11
KS 2022/97Motion om att återuppbygga kallbadhus

2022-01-19
KS2022/71

  1. Remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden
  2. Beslut skickat till kommunstyrelseförvaltningen
  3. Kommunstyrelseförvaltningen slutbehandlar medborgarförslaget

2022-03-01

2022-09-23

*Det finns tre alternativ till beslut:

  1. Förslaget eller delar av förslaget bifalls
  2. Förslaget avslås
  3. Förslaget anses redan besvarat och är därför färdigbehandlat
Motivering och åtgärder

Tabell över motiveringar och beslut gällande inkomna medborgarförslag.

Medborgarförslag

Politiskt beslut

Förslag

Motivering till beslut

Vad händer nu?

Åtgärder

Medborgarförslag om hundrastgård i Vargön

Medborgaförslag om ökad tillgänglighet till biblioteket i Vänersborg

Medborgarförslag om belysning vid rugbyplan på Sportcentrum Vänersborg

Medborgarförslag om förändrade menyer i skolmatsalen

Medborgarförslag om fler event och aktiviteter riktade till unga i Vänersborg

Medborgarförslag om övergångsställe över Edsvägen från infarten till Korsgatan

Medborgarförslag om återkommande översvämningar samt skador i källarplan på fastigheter inom bostadsområdet Låckered Vänersborg

Medborgarförslag om inköp av broddar

Medborgarförslag om minnessten för att hedra våra Veteraner i fredens tjänst

Medborgarförslag om uppfräschning av Vänersborgs centrum

Medborgarförslag om sänkning av åldersgräns av fria resor för pensionärer

Medborgarförslag om sänkt ålder för gratisresor hos Västtrafik för innevånarna i Vänersborgs kommun

Motion om att återuppbygga kallbadhus