Hoppa till innehåll

 

Inkomna medborgarförslag

Här kan man se vilka medborgarförslag som inkommit.

Medborgarförslag

Innovationscentrum för myndigheter, företag, privatpersoner, uppfinnare, högskolor, föreningar med flera där det ges förutsättningar att expremintera, prova samt visa nya innovativa hållbara lösningar

2020/302

2020-08-06

Kanadagässens utbredning och decimering

2020/297

2020-08-04

Bakteriemätning i Vassbotten

2020/296

2020-08-04

Skyltat och markerat övergångsställe önskas vid rondellen mellan Kastanjevägen och butiken COOP

2020/295

2020-08-04

Multiarena på Katrinedal

2020/52

2020-01-09

Renovering och underhåll av omklädningsrum på Idrottshuset

2020/53

2020-01-10

Minska produktionen av CO2

2020/55

2020-01-13

Kartläggning av obebodda hus och tomma verksamhetslokaler i Vänersborgs kommun

2020/59

2020-01-14

Belysning utefter gång- och cykelväg i Grunnebo

2020/63

2020-01-15

Förbättra trafiksäkerhet vid Östebyn, korsningen Tånvägen-E45 Brålanda

2019/411

2019-10-15

Förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter vid E45, Brålanda

2019/410

2019-10-15

Assistanshund som hjälpmedel

2019/404

2019-10-14

Trafiksäkerhetsåtgärder vid övergångsställe vid Rånnum skola i Vargön

2019/394

2019-10-08

Göra Mariedal Östra till ett naturreservat

2019/364

2019-09-13

Om att rena vattnet i Vassbotten

2019/332

2019-08-09

Utdelande av matavfallspåsar i papper

2019/171

2019-03-20

Gör om Mariedalskogen till en så kallad skolskog

2019/165

2019-03-19

Fritidsgård för döva barn och ungdomar

2019/148

2019-03-11

Fria busskort för ungdomar under sommarlovet 2019

2019/90

2019-02-06

Integrerade odlingsmöjligheter i Brålanda

2018/299

2018-10-05

Rastmöjligheter i Brålanda

2018/298

2018-10-05

Hundrastgård i Vargön

2018/132

2018-04-04

Rondellen i Vargön vid tappen

2017/465


2017-11-03


Information om parkeringsplatser för funktionshindrade.

2017/457


2017-10-30


Utsmyckning av Rondellen vid "Tappen" i Vargön

2017/421


2017-10-13


Om kommundelsnämnd

2017/422


2017-10-13


Slopa halkbekämpning med salt i tätort!

2017/368


2017-09-18


Lekplats på Mariedalsområdet

2017/282


2017-06-01


Fria busskort för ungdomar


2017/240


2017-04-28


Gratis bussresor för alla pensionärer

2017/156


2017-03-09


Införande av umgängeskväll på kulturhuset Timjan för ungdomar 20-25 år

2017/106


2017-02-09


Parkeringsplatser för funktionshindrade vid Vänersborgs museum

2017/105


2017-02-10


Hundrastgård i Vargön

2017/92


2017-02-03


Utomhusgym i Frändefors

2017/88


2017-01-31


Pulkabacke i Väne-Ryr

2017/61


2017-01-11


Hantering av grovsopor i den norra kommundelen

2016/185


2016-04-20


Hemlagad mat

2016/173


2016-04-11


Gratis bussresor vid 65 årsålder

2016/130


2016-03-10


Förbättra luft och bullermiljö och trafiksäkerheten

2016/109


2016-02-23


Skolsituationen på Blåsut/Öxnered

2014/200


2014-04-24


Tåghållplats i Brålanda

2014/120


2014-03-17


Ändring av detaljplan Fiolen 3 och del av Blåsut 2:2

2013/403


2013-11-22


Publikt akvarium/vetenskapscenter

2013/370

2013-10-30


KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se