Hoppa till innehåll

Lämna synpunkter i aktuella planprojekt

Illustration över pojke som drar sin far mot att lämna synpunkter

Illustration: Matti Örjefelt

Kommunens planarbete handlar om att välja väg för framtiden
och se till att våra mark- och vattenområden används på ett bra sätt. Med olika typer av planer säkerställs att det finns lämplig mark redo för utveckling av bostäder och verksamheter i kommunen, att värdefulla natur- och kulturområden skyddas och att utformningen av ny bebyggelse passar ihop med befintlig.

När nya planer tas fram för hur kommunen ska utvecklas finns
möjlighet att lämna synpunkter. På miljö- och byggnadsförvaltningens sida för aktuella planer kan du läsa om vad som är på gång just nu och få reda på vem du kan kontakta om du har tankar och idéer om någon av planerna.

Läs mer om aktuella planer

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se