Hoppa till innehåll

 

Hur går det till att fatta beslut?

Behandling av ett ärende

 1. Ärendet kommer in
  Ärendet kommer till oss. Ett ärende kan vara en skrivelse från en myndighet, ett företag, en privatperson, en tjänsteman eller från ett utskott eller en nämnd inom kommunen.
 2. Registrering
  Ärendet stämplas med ankomstdatum och registreras med ett diarienummer. Diarienumret används för att hålla reda på ärendet och för att underlätta sökning.
 3. Beredning
  Beredning innebär att ett underlag för beslut tas fram. En tjänsteman inom den egna nämnden eller styrelsen lämnar ett yttrande i ärendet.
 4. Sammanträde
  Nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sammanträder och fattar beslut i ärendet.
 5. Beslut, protokoll
  Ett sammanträdesprotokoll skrivs och justeras.
 6. Expediering, arkivering
  Beslutet expedieras till berörda förvaltningar som genomför beslutet. Ärendet avslutas och arkiveras.

Från ärende till beslut

Här kan man se ett exempel på ett ärendes gång genom de olika instanserna
Klicka på bilden för att se en större version.

Schema som visar ärendets gång

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

Telefax:
0521-72 19 60

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se