Hoppa till innehåll

 

Aktuella motioner

Nedanstående motioner är aktuella just nu.
Vill du se tidigare motioner kan du klicka på länken Motionsbibliotek i vänstermenyn


Lista över aktuella motioner

Motion

Dnr

Inlämnad

Inlämnad av

Motion - Servicecenter i Brålanda (, 82 kB)

2021/357

2021-09-21

Medborgarpartiet, Göran Svensson

Motion om omklädningshytter - Badstad Vänersborg II (, 393 kB)

2021/286

2021-06-09

Sverigedemokraterna, Mathias Olsson

Motion om att möjliggöra legala streetrace (, 80 kB)

2021/167

2021-03-24

Medborgarpartiet, Göran Svensson

Motion om brygga vid Korseberg (, 78 kB)

2021/168

2021-03-24

Medborgarpartiet, Göran Svensson

Motion om kläder till förskolepersonal (, 193 kB)

2021/169

2021-03-16

Sverigedemokraterna, Ola Wesley och Jan Appelqvist Palmqvist

Motion om att revidera Vänersborgs kommuns plan- och bygglovstaxa gällande avgift för tillsyn enligt miljöbalken och plan och bygglagen (, 130 kB)

2021/121

2021-02-12

Moderaterna, Gunnar Lidell

Motion om att avskaffa taxan vid tillsyn enligt strandskyddslagstiftningen om inget fel har begåtts (, 169 kB)

2021/120

2021-02-12

Vänsterpartiet, Stefan Kärvling och Pontus Gläntegård

Motion om ändring av lokal ordningsföreskrift avseende användning av fyrverkeri (, 420 kB)

2021/77

2021-01-26

Sverigedemokraterna, Ola Wesley och Mathias Olsson

Motion om förbud att inhandla och använda raketer vid påsk (, 281 kB)

2021/62

2021-01-14

Liberalerna, Gunnar Henriksson, Kristdemokraterna, Marie-Louise Bäckman och Moderaterna, Henrik Harlitz

Motion om boende i Vänersborgs kommun (, 52 kB)

2020/430

2020-12-07

Medborgarpartiet, Göran Svensson

Motion om klarläggande kring offentlig miljö som konstform (, 322 kB)

2020/408

2020-11-17

Moderaterna, Tor Wendel

Motion om uppdatering av Företagspolicy för Vänersborgs kommun (, 334 kB)

2020/407

2020-11-17

Moderaterna, Tor Wendel

Motion om systematiskt uppföljning av beslut (, 127 kB)

2020/325

2020-09-08

Vänsterpartiet, Stefan Kärvling och Lutz Rininsland

Motion om ta bort hinder för att etablera verksamhet i Vänersborg (, 142 kB)

2020/252

2020-06-12

Moderaterna, Henrik Harlitz, Tor Wendel

Motion om att införa bostad först som norm i kommunens hemlöshetsarbete (, 147 kB)

2020/141

2020-03-11

Kristdemokraterna, Marie-Louise Bäckman, Robert Johansson och Carl-Ewert Berg

Motion om att upphöra med könssegregerade badtider (, 690 kB)

2020/104

2020-02-10

Sverigedemokraterna, Anders Strand och Mathias Olsson

Motion om att öka tryggheten i Vänersborgs kommun är ett måste! (, 90 kB)

2019/463

2019-11-21

Moderaterna, Ann-Helen Selander, Sofia Jacobsson, Henrik Harlitz

Motion om att höja språkkrav för anställa och vikarier inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade (, 461 kB)

2019/426

2019-10-21

Sverigedemokraterna, Anders Strand

Motion om att utreda möjligheten att införa Rättviksmodellen i Vänersborgs kommun (, 344 kB)

2019/425

2019-10-21

Sverigedemokraterna, Anders Strand

Motion om omklädningshytter i Badstad Vänersborg (, 510 kB)

2019/153

2019-03-13

Sverigedemokraterna, Mathias Olsson

Motion om centrumnära ställplatser för husbilar (, 416 kB)

2019/156

2019-03-13

Sverigedemokraterna, Anders Strand

Motion om att reglera hyreskostnader vid intern uthyrning av lokaler och fastigheter (, 384 kB)

2019/128

2019-03-01

Sverigedemokraterna, Lena Mjörnell

Motion om ompröva hanteringen av ärenden där handlingarna är mycket omfångsrika (, 62 kB)

2018/266

2018-08-22

Vänsterpartiet, Lutz Rininsland