Hoppa till innehåll

 

Aktuella motioner

Nedanstående motioner är aktuella just nu.
Vill du se tidigare motioner kan du klicka på länken Motionsbibliotek i vänstermenyn


Lista över aktuella motioner

Motion

Dnr

Inlämnad

Inlämnad av

Motion om att införa Huskurage i AB Vänersborgsbostäder - från oro till omtanke , 313 kB, öppnas i nytt fönster. (, 313 kB)

2022/585

2022-11-22

Vänsterpartiet, Ida Hildingsson

Motion om framtida förslag om utökning verksamhetsområde , 108 kB, öppnas i nytt fönster. (, 108 kB)

2022/377

2022-10-13

Moderaterna, Tor Wendel

Motion om underhåll och utveckling Vargöns stationsområde , 48 kB, öppnas i nytt fönster. (, 48 kB)

2022/333

2022-09-19

Sverigedemokraterna, Anders Strand

Motion om temalekplats anpassad för alla , 264 kB, öppnas i nytt fönster. (, 264 kB)

2022/331

2022-09-16

Sverigedemokraterna, Mathias Olsson

Motion om möjligheten och lämpligheten att anlägga motionsrunda i Frändefors , 324 kB, öppnas i nytt fönster. (, 324 kB)

2022/315

2022-09-02

Moderaterna, Tor Wendel, Kristina Edvinsson

Motion om ny parkeringsnorm och laddningsplatser för elbilar , 2 MB, öppnas i nytt fönster. (, 2 MB)

2022/267

2022-06-20

Moderaterna, Dan Åberg, Tommy Christensson

Motion om andra alternativ för sociala investeringsfonder , 403 kB, öppnas i nytt fönster. (, 403 kB)

2022/255

2022-06-10

Vänsterpartiet, Lutz Rininsland, Stefan Kärvling

Motion om kartläggning av obebodda hus och tomma verksamhetslokaler , 141 kB, öppnas i nytt fönster. (, 141 kB)

2022/188

2022-04-19

Vänsterpartiet, Stefan Kärvling

Motion om förlängning av stenpiren i Sikhall , 78 kB, öppnas i nytt fönster. (, 78 kB)

2022/183

2022-04-12

Medborgarpartiet, Göran Svensson

Motion om att inrätta en tjänst som landsbygdsutvecklare , 230 kB, öppnas i nytt fönster. (, 230 kB)

2022/178

2022-04-11

Vänsterpartiet, Stefan Kärvling

Motion om minskad tvångsanslutning till vatten och avlopp , 22 kB, öppnas i nytt fönster. (, 22 kB)

2022/106

2022-02-15

Moderaterna, Lena E Wendel

Motion om sänkning av årsarvoden för ordföranden samt avskaffa årsarvoden för ledamöter i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott , 242 kB, öppnas i nytt fönster. (, 242 kB)

2022/98

2022-02-11

Vänsterpartiet, Stefan Kärvling

Motion om partistöd , 325 kB, öppnas i nytt fönster. (, 325 kB)

2022/93

2022-02-07

Vänsterpartiet, Stefan Kärvling

Motion om att återuppbygga kallbadhus , 86 kB, öppnas i nytt fönster. (, 86 kB)

2022/71

2022-01-17

Medborgarpartiet, Göran Svensson

Motion om policy för erbjudande av modersmålsundervisning , 364 kB. (, 364 kB)

2021/464

2021-12-13

Sverigedemokraterna, Ola Wesley

Motion om friskvårdsbidrag för anställda i Vänersborgs kommun , 52 kB, öppnas i nytt fönster. (, 52 kB)

2021/444

2021-11-22

Sverigedemokraterna, Anders Strand

Motion om att inventera behov av förskolor och grundskolor i centrala Vänersborg , 295 kB, öppnas i nytt fönster. (, 295 kB)

2021/439

2021-11-17

Vänsterpartiet, Stefan Kärvling

Motion om utredning av Norra skolan som centralt placerad förskola , 303 kB, öppnas i nytt fönster. (, 303 kB)

2021/438 

2021-11-17

Moderaterna, Henrik Josten och Henrik Harlitz

Motion om att erbjuda andra aktörer att rädda nedläggningshotade skolor , 60 kB, öppnas i nytt fönster. (, 60 kB)

2021/437

2021-11-16

Moderaterna, Tor Wendel

Motion om tillköp av Västtrafiks Seniorkort 65+ , 210 kB, öppnas i nytt fönster. (, 210 kB)

2021/429

2021-11-12

Vänsterpartiet, Lutz Rininsland och Stefan Kärvling

Motion om tillskapande av inflytandecafé för särskoleelever , 77 kB, öppnas i nytt fönster. (, 77 kB)

2021/392

2021-10-20

Centerpartiet, Ann-Britth Fröjd, Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Motion om fria besök på Torpa kretsloppspark för Vänersborgs kommuninvånare , 373 kB, öppnas i nytt fönster. (, 373 kB)

2021/386

2021-10-19

Moderaterna, Henrik Harlitz, Kristdemokraterna, Magnus Ekström, Liberalerna, Gunnar Henriksson

Motion - Servicecenter i Brålanda , 82 kB, öppnas i nytt fönster. (, 82 kB)

2021/357

2021-09-21

Medborgarpartiet, Göran Svensson

Motion om omklädningshytter - Badstad Vänersborg II , 393 kB, öppnas i nytt fönster. (, 393 kB)

2021/286

2021-06-09

Sverigedemokraterna, Mathias Olsson

Motion om att möjliggöra legala streetrace , 80 kB, öppnas i nytt fönster. (, 80 kB)

2021/167

2021-03-24

Medborgarpartiet, Göran Svensson

Motion om brygga vid Korseberg , 78 kB, öppnas i nytt fönster. (, 78 kB)

2021/168

2021-03-24

Medborgarpartiet, Göran Svensson

Motion om kläder till förskolepersonal , 193 kB, öppnas i nytt fönster. (, 193 kB)

2021/169

2021-03-16

Sverigedemokraterna, Ola Wesley och Jan Appelqvist Palmqvist

Motion om att revidera Vänersborgs kommuns plan- och bygglovstaxa gällande avgift för tillsyn enligt miljöbalken och plan och bygglagen , 130 kB, öppnas i nytt fönster. (, 130 kB)

2021/121

2021-02-12

Moderaterna, Gunnar Lidell

Motion om att avskaffa taxan vid tillsyn enligt strandskyddslagstiftningen om inget fel har begåtts , 169 kB, öppnas i nytt fönster. (, 169 kB)

2021/120

2021-02-12

Vänsterpartiet, Stefan Kärvling och Pontus Gläntegård

Motion om ändring av lokal ordningsföreskrift avseende användning av fyrverkeri , 420 kB, öppnas i nytt fönster. (, 420 kB)

2021/77

2021-01-26

Sverigedemokraterna, Ola Wesley och Mathias Olsson

Motion om förbud att inhandla och använda raketer vid påsk , 281 kB, öppnas i nytt fönster. (, 281 kB)

2021/62

2021-01-14

Liberalerna, Gunnar Henriksson, Kristdemokraterna, Marie-Louise Bäckman och Moderaterna, Henrik Harlitz

Motion om boende i Vänersborgs kommun , 52 kB, öppnas i nytt fönster. (, 52 kB)

2020/430

2020-12-07

Medborgarpartiet, Göran Svensson

Motion om klarläggande kring offentlig miljö som konstform , 322 kB, öppnas i nytt fönster. (, 322 kB)

2020/408

2020-11-17

Moderaterna, Tor Wendel

Motion om uppdatering av Företagspolicy för Vänersborgs kommun , 334 kB, öppnas i nytt fönster. (, 334 kB)

2020/407

2020-11-17

Moderaterna, Tor Wendel

Motion om systematiskt uppföljning av beslut , 127 kB, öppnas i nytt fönster. (, 127 kB)

2020/325

2020-09-08

Vänsterpartiet, Stefan Kärvling och Lutz Rininsland

Motion om ta bort hinder för att etablera verksamhet i Vänersborg , 142 kB, öppnas i nytt fönster. (, 142 kB)

2020/252

2020-06-12

Moderaterna, Henrik Harlitz, Tor Wendel

Motion om att införa bostad först som norm i kommunens hemlöshetsarbete , 147 kB, öppnas i nytt fönster. (, 147 kB)

2020/141

2020-03-11

Kristdemokraterna, Marie-Louise Bäckman, Robert Johansson och Carl-Ewert Berg

Motion om att upphöra med könssegregerade badtider , 690 kB, öppnas i nytt fönster. (, 690 kB)

2020/104

2020-02-10

Sverigedemokraterna, Anders Strand och Mathias Olsson

Motion om att öka tryggheten i Vänersborgs kommun är ett måste! , 90 kB, öppnas i nytt fönster. (, 90 kB)

2019/463

2019-11-21

Moderaterna, Ann-Helen Selander, Sofia Jacobsson, Henrik Harlitz

Motion om att höja språkkrav för anställa och vikarier inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade , 461 kB, öppnas i nytt fönster. (, 461 kB)

2019/426

2019-10-21

Sverigedemokraterna, Anders Strand

Motion om att utreda möjligheten att införa Rättviksmodellen i Vänersborgs kommun , 344 kB, öppnas i nytt fönster. (, 344 kB)

2019/425

2019-10-21

Sverigedemokraterna, Anders Strand

Motion om omklädningshytter i Badstad Vänersborg , 510 kB, öppnas i nytt fönster. (, 510 kB)

2019/153

2019-03-13

Sverigedemokraterna, Mathias Olsson

Motion om centrumnära ställplatser för husbilar , 416 kB, öppnas i nytt fönster. (, 416 kB)

2019/156

2019-03-13

Sverigedemokraterna, Anders Strand

Motion om att reglera hyreskostnader vid intern uthyrning av lokaler och fastigheter , 384 kB, öppnas i nytt fönster. (, 384 kB)

2019/128

2019-03-01

Sverigedemokraterna, Lena Mjörnell

Motion om ompröva hanteringen av ärenden där handlingarna är mycket omfångsrika , 62 kB, öppnas i nytt fönster. (, 62 kB)

2018/266

2018-08-22

Vänsterpartiet, Lutz Rininsland