Hoppa till innehåll

 

Aktuella motioner

Nedanstående motioner är aktuella just nu.
Vill du se tidigare motioner kan du klicka på länken Motionsbibliotek i vänstermenyn


Lista över aktuella motioner

Motion

Dnr

Inlämnad

Inlämnad av

Motion om att revidera Vänersborgs kommuns plan- och bygglovstaxa gällande avgift för tillsyn enligt miljöbalken och plan och bygglagen (, 130 kB)

2021/121

2021-02-12

Moderaterna, Gunnar Lidell

Motion om att avskaffa taxan vid tillsyn enligt strandskyddslagstiftningen om inget fel har begåtts (, 169 kB)

2021/120

2021-02-12

Vänsterpartiet, Stefan Kärvling och Pontus Gläntegård

Motion om ändring av lokal ordningsföreskrift avseende användning av fyrverkeri (, 420 kB)

2021/77

2021-01-26

Sverigedemokraterna, Ola Wesley och Mathias Olsson

Motion om förbud att inhandla och använda raketer vid påsk (, 281 kB)

2021/62

2021-01-14

Liberalerna, Gunnar Henriksson, Kristdemokraterna, Marie-Louise Bäckman och Moderaterna, Henrik Harlitz

Motion om boende i Vänersborgs kommun (, 52 kB)

2020/430

2020-12-07

Medborgarpartiet, Göran Svensson

Motion om klarläggande kring offentlig miljö som konstform (, 322 kB)

2020/408

2020-11-17

Moderaterna, Tor Wendel

Motion om uppdatering av Företagspolicy för Vänersborgs kommun (, 334 kB)

2020/407

2020-11-17

Moderaterna, Tor Wendel

Motion om systematiskt uppföljning av beslut (, 127 kB)

2020/325

2020-09-08

Vänsterpartiet, Stefan Kärvling och Lutz Rininsland

Motion om översyn av dagens internhyra (, 124 kB)

2020/253

2020-06-12

Moderaterna, Tor Wendel

Motion om ta bort hinder för att etablera verksamhet i Vänersborg (, 142 kB)

2020/252

2020-06-12

Moderaterna, Henrik Harlitz, Tor Wendel

Motion om krav på läkarintyg för måltidsavvikelser (, 1 MB)

2020/145

2020-03-16

Sverigedemokraterna, Mathias Olsson

Motion om att införa bostad först som norm i kommunens hemlöshetsarbete (, 147 kB)

2020/141

2020-03-11

Kristdemokraterna, Marie-Louise Bäckman, Robert Johansson och Carl-Ewert Berg

Motion om att kommunalt drivna verksamheter erbjuder möjlighet att betala med kontanter (, 367 kB)

2020/105

2020-02-11

Sverigedemokraterna, Anders Strand

Motion om att upphöra med könssegregerade badtider (, 690 kB)

2020/104

2020-02-10

Sverigedemokraterna, Anders Strand och Mathias Olsson

Motion om att redovisa kostnaderna för kommunala verksamheter som styrs av lagkrav (, 104 kB)

2019/490

2019-12-16

Sverigedemokraterna, Lena Mjörnell

Motion om att öka tryggheten i Vänersborgs kommun är ett måste! (, 90 kB)

2019/463

2019-11-21

Moderaterna, Ann-Helen Selander, Sofia Jacobsson, Henrik Harlitz

Motion om att höja språkkrav för anställa och vikarier inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade (, 461 kB)

2019/426

2019-10-21

Sverigedemokraterna, Anders Strand

Motion om att utreda möjligheten att införa Rättviksmodellen i Vänersborgs kommun (, 344 kB)

2019/425

2019-10-21

Sverigedemokraterna, Anders Strand

Motion om Partistöd (, 221 kB)

2019/399

2019-09-09

Vänsterpartiet, Stefan Kärvling

Motion om Fiske på Hunne- och Hallberg (, 117 kB)

2019/398

2019-09-09

Vänsterpartiet, Stefan Kärvling

Motion om Fortsätt, men gör rätt (, 201 kB)

2019/397

2019-09-09

Vänsterpartiet, Lutz Rininsland och Stefan Kärvling

Motion om resursfördelningsmodell till Kunskapsförbundet Väst (, 494 kB)

2019/300

2019-06-18

Moderaterna, Henrik Josten och Gunnar Lidell

Motion om att fullmäktige behöver bra underlag (, 676 kB)

2019/289

2019-06-10

Vänsterpartiet, Lutz Rininsland och Stefan Kärvling

Motion om när är det rätt tid för att tänka nytt? (, 1 MB)

2019/231

2019-04-29

Vänsterpartiet, Lutz Rininsland

Motion om återinför fast placerad skolvaktmästare i kommunens skolor (, 701 kB)

2019/223

2019-04-24

Kristdemokraterna, Marie-Louise Bäckman, Carl-Ewert Berg, Robert Johansson

Motion om öppenhet på den digitala anslagstavlan (, 1 MB)

2019/196

2019-04-03

Vänsterpartiet, Lutz Rininsland

Motion om att anlägga parkeringsplatser på Vallgatan 19-21 (, 505 kB)

2019/166

2019-03-18

Sverigedemokraterna, Torbjörn Moqvist

Motion om upphävande av vattenskyddsområde (, 575 kB)

2019/158

2019-03-13

Moderaterna, Gunnar Lidell

Motion om omklädningshytter i Badstad Vänersborg (, 510 kB)

2019/153

2019-03-13

Sverigedemokraterna, Mathias Olsson

Motion om centrumnära ställplatser för husbilar (, 416 kB)

2019/156

2019-03-13

Sverigedemokraterna, Anders Strand

Motion om löneutbetalning den 25e för kommunens anställda (, 325 kB)

2019/157

2019-03-13

Sverigedemokraterna, Anders Strand

Motion om hållbar ekonomi (, 520 kB)

2019/129

2019-03-01

Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna

Motion om att reglera hyreskostnader vid intern uthyrning av lokaler och fastigheter (, 384 kB)

2019/128

2019-03-01

Sverigedemokraterna, Lena Mjörnell

Motion om det är på tiden att vi går vidare - kommunfullmäktige direktsänds på webben (, 76 kB)

2019/45

2019-01-02

Vänsterpartiet, Stefan Kärvling, Lutz Rininsland

Motion om budgetbeslut i juni - är det bra? (, 77 kB)

2019/44

2019-01-02

Vänsterpartiet, Lutz Rininsland

Motion om solidariska besparingar (, 61 kB)

2018/356

2018-11-19

Vänsterpartiet, Kate Giaever

Motion om presentation av de kommunala bolagen i fullmäktige (, 55 kB)

2018/306

2018-10-12

Vänsterpartiet, Magnus Kesselmark

Motion om vilken roll har ledamöterna i Kommunstyrelsen? (, 137 kB)

2018/300

2018-10-05

Vänsterpartiet, Lutz Rininsland

Motion om inrätta ett naturreservat längs Göta Älv och Lillån till Restad Gård (, 539 kB)

2018/271

2018-08-27

Miljöpartiet de gröna Vänersborg, Anders Wiklund, Anna-Karin Sandberg, Per Sjödahl, Marika Isetorp

Motion om bangolf i Skräckleparken (, 43 kB)

2018/269

2018-08-22

Vänsterpartiet, Adam Frändelid

Motion om ompröva hanteringen av ärenden där handlingarna är mycket omfångsrika (, 62 kB)

2018/266

2018-08-22

Vänsterpartiet, Lutz Rininsland

Motion om allmänhetens frågestund i fullmäktige (, 316 kB)

2018/110

2018-03-15

Sverigedemokraterna, Ola Wesley

Motion om social investeringsfond (, 1 MB)

(pdf, 1.2 MB)

2014/274

2014-06-18

Miljöpartiet