Hoppa till innehåll

 

Vänersborgs kommuns anslagstavla

Tillkännagivanden av justerade protokoll

RubrikEnhetskodSkapad datum

Sammanträdestider

Plan för sammanträden 2021

ORGAN

KL

JAN

FEB

MARS

APRIL

MAJ

JUNI

Kommunfullmäktige

18.00


17

17

14

12

16

Kommunstyrelsen

08.30

27

24

24

28


2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

13.30

11

8

8

12

17

21

Överförmyndarnämnden

13.15

19

23232018

22

Personal- och förhandlingsutskottet

13.30


9

10

7

5

10

Byggnadsnämnden

08.30

19


2

6

18

22

Barn- och utbildningsnämnden

08.30

18

15

15

19

17

14

Kultur- och fritidsnämnden

13.15

22


12

16

21


Miljö- och hälsoskyddsnämnden

13.15

20


3

7

19

21

Samhällsbyggnadsnämnden

08.30

29

18

18

15

20

17

Samhällsbyggnadsnämndens presidie, fastighets-/upphandlingsutskott

08.30

14

4

4

1

6

3

Socialnämnden

08.30

28

25

25

20

19

24

Socialutskottet

08.30

5, 19

2, 16

2, 16, 30

13, 27

11, 25

8, 22

ORGAN

KL

JULI

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Kommunfullmäktige

18.0022

20

17

15

Kommunstyrelsen

08.30


25


6, 27

24


Kommunstyrelsens arbetsutskott

13.30


16

20

11

8

6

Överförmyndarnämnden

13.15


24

14

12

23

14

Personal- och förhandlingsutskottet

13.3015

13

9

8

Byggnadsnämnden

08.30


17

21

26


7

Barn- och utbildningsnämnden

08.3020

18

22

20

Kultur- och fritidsnämnden

13.1524


26

17

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

13.1522

27


8

Samhällsbyggnadsnämnden

08.3016

14

18

9

Samhällsbyggnadsnämndens presidie, fastighets/upphandlingsutskott

08.302, 30


4, 25


Socialnämnden

08.30


26

23

21

25

16

Socialutskottet

08.30

13

3, 24

7, 21

5, 19

2, 16, 30

14


Kommunfullmäktiges sammanträden

Under år 2021 sammanträder kommunfullmäktige onsdagar, med starttid kl. 18:00 enligt följande:

17 februari

17 mars

14 april

12 maj

16 juni

22 september

20 oktober

17 november

15 december

Kungörelser, tillkännagivanden och annan information

RubrikEnhetskodSkapad datum

Kallelser och beslutsunderlag

Protokoll

Överförmyndarnämndens expeditionstider

Överförmyndarnämndens expeditionstider 2021
Måndag till fredag kl. 10.00–12.00.
Inkommer begäran om utlämnande av allmän handling under övrig kontorstid hanteras begäran i enlighet med tryckfrihetsförordningens krav på skyndsam hantering.

Telefontider
Överförmyndarnämndens ordförande nås genom att växeln vidarebefordrar begäran om kontakt. Ordföranden ringer upp så snart som möjligt. Begäran om kontakt kan även lämnas på följande e-postadress: overformyndar@vanersborg.se
Handläggare och avdelningschef nås via telefonnummer 0521-72 10 74
Telefontid: måndag, onsdag och torsdag mellan  kl. 10:00- 12:00
Handläggare och avdelningschef nås även via e-postadress: overformyndar@vanersborg.se

Besökstider
Överförmyndarnämndens handläggare, avdelningschef samt ordförande träffas efter överenskommelse.
Besöksadress: Sundsgatan 29, 462 85 Vänersborg

Vad vi visar för information

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. I Vänersborgs kommun har du även möjlighet att ta del av den kommunala anslagstavlan i kommunhusets entré på Sundsgatan 29.

Protokoll

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll. Protokollet justeras (skrivs under) av ordföranden och en eller två justeringspersoner, allt för att kontrollera att beslutet är riktigt formulerat. Efter justering publiceras ett tillkännagivande på kommunens officiella anslagstavla.

På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet tillkännages på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Här kan du få mer information om hur beslut kan överklagas enligt kommunallagen. Länk till annan webbplats.

Sammanträden

Genom anslagstavlan kan du även få reda på när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna sammanträder, läsa beslutsunderlag inför sammanträden och läsa justerade protokoll med de begränsningar som följer av personuppgiftslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Du kan även se de delegationsbeslut som inte anmäls till nämnderna.

Kungörelser och tillkännagivanden

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.