Gå till innehåll

Verktygsfält

Trygg miljö för stora och små

Vänersborgs kommun har som målbild för 2030 att både vuxna och barn ska ha tillgång till hälsosamma, gröna och inspirerande miljöer att vistas i. Tätorterna i kommunen ska vara rena, tysta och säkra.

Vi kommer att producerar allt mindre avfall, istället återanvänder vi och hittar nya sätt att använda material. Skolmaten ska vara ekologisk och närproducerad och höga miljökrav ska ställas på allt som köps in till kommunen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 oktober 2022