Gå till innehåll

Verktygsfält

Nätverk för hållbar utveckling

Energikontor Väst

Hållbar utveckling Väst var tidigare haft bland annat ett regionalt nätverk för miljöstrateger eller motsvarande i Västra Götaland. Syftet var att driva på utvecklingen mot ett hållbart samhälle och verkar genom samordning, nätverksbyggande, projektutveckling och projektledning. Målgrupper är i första hand länets kommuner, men även företag och organisationer.

2019 blev Innovatum ny huvudman för energikontoret i Västra Götaland, I samband med övergången bytte energikontoret namn – från Hållbar Utveckling Väst till Energikontor Väst. Genom namnbytet markerades tydligare samhörigheten med landets övriga 14 regionala energikontor. Samtidigt stärktes hela regionens energiarbete i och med att kunskapsplattformarna kring sol, vind och biogas samlas i samma organisation.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 oktober 2022