Gå till innehåll

Verktygsfält

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för och tillsammans med barn- och utbildningsnämnden och leds av en förvaltningschef tillika skolchef.

Förvaltningen är indelad i tre verksamhetsområden; förskola och pedagogisk omsorg, grundskola/grundsärskola F-6 samt grundskola/grundsärskola 7-9. Varje verksamhetsområde leds av en verksamhetschef som har ett övergripande ansvar för ledning, samordning, utveckling samt resultat- och ekonomiuppföljning.

Förvaltningen har två stödfunktioner i form av elevhälsa och en administrativ avdelning.
Administrativa avdelningen leds av en administrativ chef som ansvarar för den verksamhet och de yrkeskategorier som fungerar som stöd och service till barn- och utbildningsnämnden, förvaltningsledning och rektorer avseende ekonomi/planering, personalfrågor, barnomsorgsfrågor och nämndadministration. Enheten för elevhälsa leds av en elevhälsochef. Elevhälsans chef ansvarar för ledning, samordning, utveckling samt resultat- och ekonomiuppföljning gällande den verksamhet och de yrkeskategorier som i team fungerar som stöd för rektorers barn- och elevhälsoarbete. Enheten har en medicinskt ledningsansvarig sköterska.

Inom verksamhetsområdena finns enheter inom förskola, fritidshemsverksamhet, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Enheterna leds av rektorer som har ansvar för respektive enhets ledning, planering, utveckling och ekonomi.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 mars 2023