Gå till innehåll

Verktygsfält

Personligt stöd och omsorg

Personligt stöd och omsorg ansvarar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Insatser ges utifrån individuella behov och där brukaren har ett stort inflytande över insatsens utformning.

Avdelningen ansvarar även för stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) till psykiskt funktionshindrade.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 december 2022