Gå till innehåll

Verktygsfält

Samverkansgruppen för Agenda 2030

Arbetet med Agenda 2030 inom kommunen leds av en politisk samverkansgrupp, Samverkansgruppen för Agenda 2030, bestående av ett av kommunalråden samt representanter från Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Utöver politiska representanter är också ett antal tjänstepersoner med.

Samverkansgruppen för Agenda 2030

Namn

Titel

Bo Carlsson (C)

Ordförande

Anders Wiklund (MP)

Vice ordförande

Benny Augustsson (S)

Ledamot

Anna-Karin Sandberg (MP)

Ledamot

Gunnar Henriksson (L)

Ledamot

Hans-Peter Nielsen (KD)

Ledamot

James Bucci (V)

Ledamot

Piotr Gabrys (M)

Ledamot

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 mars 2023