Gå till innehåll

Verktygsfält

Kontakt Avdelning för hållbar utveckling

Vill du prata med en telefonist är du välkommen att ringa till växeln på telefonnummer 0521-72 10 00.

Telefon expedition Kansliet
0521-72 23 90

E-post myndighetsbrevlådan:
kommun@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Avdelningschef
Jenny Broberg Kudryk

Telefon:
0521-72 12 98

E-post:
jenny.kudryk@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Drogförebyggande samordnare
Sara Gunnarsson Forsberg

Telefon:
0521-72 17 25

E-post:
sara.gunnarsson@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Folkhälsosamordnare
Anne Ekstedt

Telefon:
0521-72 13 91

E-post:
anne.ekstedt@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Utvecklingsledare
Anders Fridén

Telefon:
0521-72 23 93

E-post:
anders.friden@vanersborg.se

Utvecklingsledare
Francesca Di Febo (tj.l)

Telefon:
0521-72 24 32

E-post:
francesca.difebo@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Kommunikatör
Viktoria Unosson

Telefon:
0521-72 11 12

E-post:
viktoria.unosson@vanersborg.se

Webbutvecklare
Lars Svensson

Telefon:
076-040 30 13

E-post:
lars.svensson@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Konsumentvägledare

Telefon
0521-72 10 99

Budget- och skuldrådgivare

Telefon
0521-72 24 60, 0521-72 24 77

Växel: 0521-72 10 00

E-post: konsument@vanersborg.se

Obs! Besök måste tidsbokas

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Miljöstrateg
Boel Carlsson

Telefon:
0521-72 24 09

E-post:
boel.carlsson@vanersborg.se

Miljöstrateg
Paulina Jennerhav

Telefon:
0521-72 24 99

E-post:
Paulina.jennerhav@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Utvecklingsledare
Oskar Andersson

Telefon:
0521-72 10 88

E-post:
oskar.andersson@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Utredare
Per-Ola Rasmussen

Telefon:
0521-72 21 28

E-post myndigheten:
per-ola.rasmussen@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Utvecklingsledare
Anna Helena Wiechel

Telefon:
0521-72 24 39

E-post:
annahelena.wiechel@vanersborg.se

Utvecklingsledare
Pål Castell

Telefon:
0521-72 10 91

E-post:
pal.castell@vanersborg.se

Utvecklingsledare
Cornelia Sörman

Telefon:
0521-72 10 46

E-post:
cornelia.sorman@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Webbutvecklare
Lars Svensson

Telefon:
076-040 30 13

E-post:
webbredaktionen@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Utvecklingsledare
Oskar Andersson

Telefon:
0521-72 10 88

E-post:
oskar.andersson@vanersborg.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 mars 2023