Gå till innehåll

Verktygsfält

Visselblåsarfunktion

En visselblåsarfunktion är en kanal där allvarliga missförhållanden, som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram, kan rapporteras anonymt. Alla större arbetsgivare i Europa ska ha en visselblåsarfunktion. Den som rapporterar om ett allvarligt missförhållande som ligger i allmänhetens intresse kallas för visselblåsare.

Den innehåller bestämmelser om skydd för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar den.

Då rapportering signalerar brister och oegentligheter inom organisationen kan det finnas interna intressen av att omständigheterna inte ska komma fram. Det är därför av stor vikt att säkra en opartisk hantering som också möjliggör total anonymitet för visselblåsaren. Detta är möjligt genom Vänersborgs kommuns samarbete med Trollhättan Stad och Kunskapsförbundet Väst och den juristbyrå som parterna har avtal med. Arbetsmiljöverket (AV) är tillsynsmyndighet.

Vänersborgs kommun möjliggör rapportering:

  • Digitalt via länken Visselblåsartjänst under Relaterad information nederst på den här sidan.
  • Via telefon 0521-72 10 00 (Vänersborgs kommun växel)
  • Vid personligt möte (endast på begäran)

Anvisning - Visselblåsning

I anvisningen kan du läsa om vad för typ av omständigheter som kan leda till en rapportering i visselblåsarfunktionen, vad för skydd visselblåsaren har och Vänersborgs kommuns hantering av visselblåsarärenden.

Anvisningen ersätter inte Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 och Lag 2021:890.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 april 2024