Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, verkar för att brottsligheten ska minska och att tryggheten i samhället ska öka. Detta görs bland annat genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott. I kommunens brottsförebyggande råd sitter politiker och tjänstemän samt den lokala polisen.

Alla kan medverka i det brottsförebyggande arbetet

Vi vet att den bästa vägen att lyckas i det förebyggande arbetet är att samverka med andra. Alla kan göra väldigt mycket för att förebygga att brott begås i vårt närsamhälle. Detta engagemang är mycket mer än polisens angelägenhet. Det är allas vårt ansvar!

Förbättringsvandringar

Förbättringsvandring är en metod som ger människor möjlighet att påverka sin närmiljö. Olika grupper kan ta initiativet till att förbättringsvandra. Det kan vara kommunen, en skola, en förening etc. Det som är viktigt är att människor som bor och vistas i området är med på vandringen - det är ju de som känner till området bäst.

Medborgarlöfte

Polisen och Vänersborgs kommun samverkar lokalt mot brott. Efter att ha haft dialog med invånarna har Polisen och kommunen träffat överenskommelse om aktiviteter mot organiserad brottslighet, främjande åtgärder för arbetet med migration och integration samt olika aktiviteter.

Läs mer om årets medborgarlöfte här

Stödtelefon mot våldsbejakande extremism telefon 020-100 200

Den nationella stödtelefon som drivs av Röda korset på uppdrag av Den Nationella Samordnaren mot våldsbejakande extremism är etablerad. Syftet med stödtelefonen är att stödja de människor som känner oro inför att någon är på väg att dras in våldsbejakande extremism. Det handlar om föräldrar, lärare, fritidspersonal eller annan personal som kommer i kontakt med främst ungdomar som riskerar att radikaliseras och involveras i extremism.

Stödtelefonen är öppen vardagar mellan 09.00-15.00 och övrig tid går det att tala in på en telefonsvarare. De personer som bemannar telefonen har betydande kompetens att tala med, bemöta och råda dem som ringer. Naturligtvis ringer alla som så önskar helt anonymt.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Säkerhetssamordnare
Per Edensvärd

Telefon:
0521-72 14 52

E-post: per.edensvard@vanersborg.se