Hoppa till innehåll

 

Bygga, bo & miljö

Kommunen har hand om det kommunala dricksvattnet och avloppsvattnet

Kommunen tar också hand om dina sopor

Kommunen har hand om bygglov

Kommunen gör detaljplaner

Kommunen har en lantmäterimyndighet

Kommunen kan hjälpa till med kartor

Kommunen har hand om frågor om miljö och hälsa

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post:
kommun@vanersborg.se