Hoppa till innehåll

 

Bygglov

Det finns lagar och regler om var, hur och vad vi får bygga.

Om du vill bygga ett hus behöver du fråga kommunen om lov. Det kallas bygglov.

Bygglov är ett tillstånd för att få bygga ett hus.

Det kostar pengar att söka bygglov.

Om du vill bygga om ett hus som redan finns så ska du också ha bygglov.

Om du ska riva ett hus måste du fråga kommunen om lov. Det kallas rivningslov.

Det kostar pengar att söka rivningslov.

Om du ska höja, sänka eller jämna ut din tomtmark behövs ibland lov. Det kallas marklov.

Det kostar pengar att söka marklov.

Även om man inte fått lov eller ångrar att man sökt lov måste man betala.

KONTAKT

Miljö- och byggnadsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon expeditionen Bygglov:

0521-72 13 13

E-post: byggnad@vanersborg.se