Hoppa till innehåll

 

Lantmäteri

Lantmäterimyndigheten arbetar bland annat med att bilda och förändra fastigheter,
detta kallas lantmäteriförrättning.

En fastighet är ett område mark som kan ha skog, vatten och byggnader.

Det kostar pengar att göra en lantmäteriförrättning.

Lantmäterimyndigheten i Vänersborg gör bara förrättningar i Vänersborgs kommun.

Från Lantmäterimyndigheten kan du få information om fastigheter.

KONTAKT

Miljö- och byggnadsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon expeditionen Lantmäteri:

0521-72 13 37

E-post: byggnad@vanersborg.se