Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Sopsortering

Kommunen tar hand om ditt hushållsavfall.

Äger du en bostad ska du betala avgift för sophämtingen.

Så här sorterar du ditt hushållsavfall:

  • Avfall måste ska slängas i en soppåse.
  • Matrester ska slängas i brun soptunna.
  • Brännbart avfall ska slängas i grönt soptunna.
  • Tidningar och förpackningar av glas,
    plast, plåt och papper
    ska lämnas på en återvinningsstation.
  • Farligt avfall ska lämnas på återvinningscentralen.
Bilden föreställer personer som slänger avfall på en återvinningscentral

Återvinningscentral

Bilden föreställer exempel på restavfall

Restavfall

Bilden föreställer exempel på matavfall

Matavfall

KONTAKT

Kretslopp & Vatten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 51

Telefon:
0521-72 12 54

E-post:
renhallning@vanersborg.se