Hoppa till innehåll

 

Vård och omsorg om personer med psykiatriska funktionshinder

Kommunen kan ge stöd till personer
som har psykiatriska funktionshinder.

Du kan få hjälp i boendet, hjälp med särskilt boende,
hjälp med kontaktperson, ledsagning och daglig sysselsättning.
 
Här finns vi:
Omsorg om funktionshindrade
Sundsgatan 29
462 85 Vänersborg
 
Telefonnummer 0521-72 10 00
Faxnummer 0521-72 14 60
E-post social@vanersborg.se
 
Så här söker du hjälp

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00 växel

E-post myndigheten: social@vanersborg.se