Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Personligt stöd och omsorg

Om du har funktionshinder så kan du få stöd och hjälp


Du kan söka personlig assistans, kontaktperson,
avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse,
korttidstillsyn för skolungdomar äldre än 12 år,
bostad med särskild service för både barn och vuxna och daglig verksamhet för vuxna.

För att söka om hjälp måste du kontakta en handläggare på kommunens biståndsenhet.

Kontakta biståndsenheten Öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Personligt stöd och omsorg
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se