Hoppa till innehåll

Samarbete är nyckelordet

- Samarbete är nyckelordet till den goda stämningen på
Vänerparkens skola.

Linda Gabrys har arbetat som lärare i Vänersborgs kommun sedan 2005. Hon är inne på sitt fjärde år som förstelärare. Det innebär bland annat att hon ska se till att eleverna får möjlighet att utveckla språket i
alla ämnen.

- Jag har väldigt bra och stöttande kollegor, alla delar med´sig av erfarenheter och kunskap. Samarbete är ett nyckelord, inte bara mellan lärare utan även matpersonal, vaktmästeri, kurator och skolsköterska. Man känner sig sedd både som personal och elev.

- I kommunen har vi även ett gott samarbete över stadiegränserna. Det underlättar elevers övergång och skapar värdefulla nätverk, säger Linda.

- Det finns möjlighet till kompetensutveckling. Om man vill gå en kurs eller utbildning brukar det inte vara något problem. All pedagogisk personal på skolan ska vara med i Läslyftet. Jag är nöjd med den pedagogiska ledningen. En nyhet 2016 är att alla elever på högstadiet får en egen dator. Det är tidsbesparande och gör det möjligt att bedriva modern undervisning.

Linda har svenska, historia och geografi på högstadiet. Eftersom hon undervisar bildesteter använder hon sig av bild i undervisningen
även i dessa ämnen.

 -Jag har stor frihet i hur jag lägger upp undervisning och eleverna är väldigt kreativa, så det gäller att tänka i lite nya banor.Den goda stämningen på Vänerparkens skola ger en lugn och trygg skolmiljö, vilket ger skolan ett gott rykte.

- Det känns alltid kul att gå till jobbet.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se