Hoppa till innehåll

Frihet, öppenhet och bra stöd

Johan Zetterström är lärare i matematik, NO och teknik på Dalboskolan i Frändefors i Vänersborgs kommun.
– Vi har 180 elever så den är väldigt liten. En stor fördel med det är att man känner alla eleverna och det är snabba beslutsvägar. Behöver vi göra en snabb ändring inför nästa dag är det lätt att genomföra det, säger Johan, som också är förstelärare.
– Vi har verkligen stor frihet. Nyligen har vi haft studiecirklar med fokus på betyg och bedömning som vi tog på eget initiativ. Förhoppningen är att kvaliteten ska höjas. Skolan har goda resultat när det gäller andelen nior som kommer in på gymnasiet. Nu är målet att höja meritvärdena. Hösten 2016 blev Johan matematikutvecklare.
– Det är väldigt kul. Jag ska försöka vara bollplank för kollegerna i årskurs 1-9. Jag har fått väldigt bra stöttning från förvaltningen.

Dalboskolans organisation är också något som Johan uppskattar.
– Här sitter vi och planerar undervisningen ihop i ämneslag tillsammans
med kolleger som också har samma ämnen. Den stora risken är annars att man blir ensam och planerar och bedömer allt själv. Vi har kolleger man kan prata med varje dag.

Vägg i vägg ligger Frändeskolan där Maria Carlsson är lärare i en femma
och har skolutvecklingsuppdrag som förstelärare.
– Jag har världens friaste arbete. När jag planerar min undervisning har jag stor frihet att utifrån mina styrdokument välja arbetssätt och i viss mån även ordning på innehållet. Även Maria lyfter fram storleken på
Vänersborg som en fördel i yrket.
– Kommunen är väldigt lagom stor att jobba i. Man vet vem man ska vända sig till om man behöver handledning eller hjälp eller har en idé till ett projekt man vill genomföra. Vi förstelärare har fått jättebra stöd, bra fortbildning och handledning. Här kan man kan ha bra koll på väldigt mycket men ändå vara lite anonym om man vill.

FRIHET, ÖPPENHET OCH BRA STÖD av kollegorna. Det är några av fördelarna med att vara lärare i Vänersborg, anser lärarna
Maria Carlsson och Johan Zetterström.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se