Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-11-29

Hur ser företagens behov av kompetensförsörjning ut?

Under hösten har Vänersborgs kommun, Arbetsförmedlingen och Kunskapsförbundet Väst tillsammans inventerat bl.a. kompetensförsörjningsbehovet hos företagen i Vänersborg.
Som uppföljning på detta bjuder vi in dig till ett frukostmöte 5 december mellan kl. 08.00 – 09.30.

Programmet börjar med frukost kl. 8. Därefter:

  • Prognos arbetsmarknadsläget, Patrik Jatko AF
  • Hur kompetensutveckla sin personal, Titti Eklund KFV
  • Så fungerar jobbspåren, Anders Bankler, Vänersborgs kommun
  • Så gjorde vi, Ulrica Sundén Bergers Glasjour
  • Hur går vi vidare?, Karolin Olsson näringslivsutvecklare i Vänersborgs kommun. Bl.a har vi sett ett önskemål om att starta branschnätverk

Plats: Bergers Glasjour, Regementsgatan 41, 462 32 Vänersborg

Anmäl dig till: Karolin Olsson

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se