Hoppa till innehåll

Brålanda

Industri- och handelstomter

Vänersborgs kommun har i dagsläget inga avstyckade tomter för industriändamål i Brålanda som är till salu. Finns intresse av en industritomt är du välkommen att kontakta någon av våra mark- och exploateringsingenjörer som kan ge mer information om nuläget.

Hur tycker du vi ska använda marken i Brålanda?

Just nu pågår det ett arbete på kommunen med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Brålanda. Syftet med planen är att vägleda beslut om mark-och vattenanvändning i tätorten Brålanda för att främja en hållbar utveckling. Passa på att lämna synpunkter kring hur du önskar Brålanda ska utvecklas!

Läs mer om FÖP - Brålanda här!

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Mark- och exploateringsingenjörer:

Ann-Sofi Sundqvist
0521-72 23 94

Linda Hansson
0521-72 11 69

Ann-Sofi Dalbert (föräldraled.)
0521-72 11 69

E-post: 
mark.exploatering@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29