Hoppa till innehåll

 

Kommunala aktivitetsansvaret

Fakta om det kommunala aktivitetsansvaret

Kommunen har ansvar för att hålla sig uppdaterad om hur de ungdomar mellan 16-20 år, som inte fullföljt gymnasiet och inte studerar, är sysselsatta, det så kallade kommunala aktivitetsansvaret.

Det innebär att kommunen löpande ska hålla sig informerad om sysselsättningen för de ungdomar under 20 år som avslutat grundskolan men som inte fullföljt gymnasieskolan och inte bedriver studier.

Syftet är att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. I Vänersborg ligger aktivitetssansvaret på arbetsmarknadsenheten och arbetet utförs av en arbetskonsulent.

KONTAKT

Arbetsmarknadsenheten
Vänersborgs kommun
462 32 Vänersborg

Besöksadress:
Östra vägen 5

Telefon:  
0521-72 24 52

E-post:
ungresurs@vanersborg.se

 

Ungdomsvägledare:
Ulrika Johansson

Telefon:
0521-72 24 63

E-post:
ulrika.johansson04@vanersborg.se