Hoppa till innehåll

 

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF)

Mångfald i arbetslivet är att betrakta medarbetares olikheter, förutsättningar och erfarenheter som tillgångar i verksamheten och att se och respektera individen. Deltagande i arbetslivet är en känd positiv hälsofaktor och det är viktigt att underlätta deltagandet i arbetslivet för personer som har en funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga.

Syftet med ett ASF är att sälja varor och tjänster till kunder, men också att på samhällets uppdrag hjälpa människor till arbete. ASF säljer också arbetsträning och praktik/sysselsättning och inom sociala företag finns egna erfarenheter av att stå utanför arbetsmarknaden. Det måste alltid finnas ett medgivande från handläggare för att arbetsträna på ett ASF.

ASF Resurs
Startade 2019 och är under uppstart. Föreningen skall vara en resurs till övriga ASF och arbeta för att synliggöra de sociala företagen. De sociala företagens kooperatörer har också ett eget nätverk, där man träffas regelbundet för att stötta varandra, utbyta erfarenheter och samla sig kring gemensamma frågor.

E.L.S.A. Hundcoop
Startade 3 september 2012 och blev därmed Vänersborgs första sociala företag. Företaget bedriver hunddagis och hundrastningsverksamhet med tilläggstjänster. Det är 9 anställda och det finns 9 platser för arbetsträning och praktik/sysselsättning.

Servicekompaniet
Startade 1 juni 2013 och erbjuder tjänster inom fastighetsskötsel, renhållning, klottersanering samt ROT- och RUT-tjänster.Service kompaniet har 7 anställda och ytterligare några platser för arbetsträning/praktik.

Eko Clean
Eko Clean startade 2015 och utförä städtjänster privat och till företag. Eko Clean har 5 anställda samt ytterligare några platser för arbetsträning och praktik.

S.A.J.J.T ek. förening
Startade 2016 och har två verksamheter där båda verksamheterna har platser för arbetsträning och praktik/sysselsättning:

Café IFO
Erbjuder personal på IFO fika och catering.

Café Lilla Bageriet
Bakar och säljer bakverk.

KONTAKT

ASF Samordnare
Åsa Salomonsson
Tfn: 070-765 90 95
E-post: asa.salomonsson@coompanion.se

ASF Resurs
Michael von Brömsen
Tfn: 073-661 06 19
E-post: eko.clean@outlook.com

Besöksadress: Regementsgatan 34
Postadress: 462 32 Vänersborg

E.L.S.A. ek. förening
Arbetsledare Liselott Haksten Ström
Tfn: 079-348 62 23
E-post: Liselott Ström
liselott.elsahundcoop@gmail.com

Besöksadress: Regementsgatan 40
Postadress 46232 Vänersborg

Servicekompaniet ek. förening
Tfn: 0521-48 00 99
E-post: kontakt@skvbg.se
Besöksadress: Industrigatan 5
Postadress: 462 38 Vänersborg

Eko Clean ek. förening
Arbetsledare Michael von Brömsen
Tfn: 073-661 06 19
E-post: eko.clean@outlook.com

Besöksadress: Regementsgatan 34
Postadress: 462 32 Vänersborg

S.A.J.J.T. ek. förening

Telefon Café IFO
076-849 18 58

Telefon Café Lilla Bageriet 072-222 69 84

Lilla Bageriet lillabageriet.sajjt@gmail.com

Besöksadress: Regementsgatan 40
Postadress: 462 32 Vänersborg