Hoppa till innehåll

Praktiska Verksamheter

På arbetsmarknadsenheten finns flera olika verksamheter som syftar till att skapa sysselsättning för personer som av olika anledningar befinner sig utanför arbetsmarknaden. Genom att erbjuda praktik stärks den arbetslöses ställning inför inträde eller återinträde på arbetsmarknaden och därmed kan utförsäkring och bidragberoende undvikas. Personer med psykiskt, psykosocialt eller socialmedicinskt arbetshandikapp erbjuds offentligt skyddat arbete.  


 

KONTAKT

Arbetsmarknadsenheten
Vänersborgs kommun
462 32 Vänersborg

Besöksadress:
Regementsgatan 18

Telefon:
0521-72 13 00

Telefax:
0521-72 13 85