Hoppa till innehåll

 

Utredning

Arbetsmarknadsenhetens utredningenhet består av tre huvudområden; praktiska verksamheter, Spira samt Fisketorget.

Verksamheter
AME's verksamheter erbjuder aktiviteter i ett utredningssyfte. En placering i någon av verksamheterna sker på initiativ av en arbetskonsulent som antingen arbetar i väglednings- eller etableringsuppdraget. Insatserna syftar till att ge personer, som inte kommit in på eller som förlorat kontakten med arbetsmarknaden, en meningsfull aktivitet och ett individuellt stöd som ger möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. Personer som är aktuella för att delta i verksamheterna är de som till exempel varit långvarigt arbetslösa och/eller har funktions- eller arbetshinder av olika slag.
Du kan läsa mer om verksamheterna genom att klicka här. Länk till annan webbplats.

Spira
Spira är en arbetslivsinriktad rehabiliterande insats där planeringen anpassas till varje deltagares behov. Spira riktar sig till personer i åldrarna 20 år och uppåt som uppbär försörjningsstöd.
Spira kartlägger dina resurser, utvecklingsområden och eventuella behov av anpassningar. Det slutliga målet med Spira är att du som deltagare ska nå egen försörjning via arbete eller studier.
Du kan läsa mer om Spira genom att klicka här. Länk till annan webbplats.

Fisketorget
Aktivitetshuset Fisketorget finns placerat i Resurshuset dit du som har någon form av psykisk ohälsa är välkommen. Du kommer hit frivilligt och när du själv önskar.
Du kan läsa mer om Fisketorget genom att klicka här. Länk till annan webbplats.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Arbetsmarknadsenheten
Utredning

Besöksadress
Östra vägen 5

Kontakt
Receptionen
0521-72 13 00

Enhetschef
Mikael Werner
0521-72 13 83
Klicka för att skriva mail