Hoppa till innehåll

 

Utredning

Praktiska verksamheter
Arbetsmarknadsenhetens utredningsenhet består av olika praktiska verksamheter som erbjuder sysselsättning i ett utredningssyfte. En placering i någon av verksamheterna sker på initiativ av en arbetskonsulent som antingen arbetar i väglednings- eller etableringsuppdraget.

Insatserna syftar till att ge personer, som inte kommit in på eller som förlorat kontakten med arbetsmarknaden, en meningsfull sysselsättning och ett individuellt stöd som ger möjlighet till inträde på arbetsmarknaden.

Personer som är aktuella för att delta i de praktiska verksamheterna är de som till exempel varit långvarigt arbetslösa och/eller har funktions- eller arbetshinder av olika slag.

Fisketorget
Aktivitetshuset Fisketorget finns placerat i Resurshuset dit du som har någon form av psykisk ohälsa är välkommen. Du kommer hit frivilligt och när du själv önskar.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Arbetsmarknadsenheten
Utredning

Besöksadress
Östra vägen 5

Kontakt
Receptionen
0521-72 13 00

Enhetschef
Mikael Werner
0521-72 13 83
Klicka för att skriva mail