Remöblera

Remöblera är en av AME:s senaste verksamheter. Här får man vara med och cirkulera möbler som för tillfället inte används i kommunens verksamheter. Här finns möjlighet att medverka i hela kedjan från det att möblerna hämtas in från olika verksamheter i kommunen till att en bedömning görs över vad som behöver justeras, för att sedan gå vidare ut mot fortsatt försäljning.

Arbetet med möblerna innehåller allt från leveranser, stabilisering, klädseltvätt, klädselbyte, övrig rengöring, kontroll av funktion, fotografering samt att lägga ut dem till försäljning på Remöbleras sida på kommunens interna nät.

Remöblera använder tre försäljningsvägar;

Remöblera finns för dig som har ett intresse för att återbruka möbler och inventarier, transporter, kundkontakter, inventering och/eller inlagring av foto. Arbetsuppgifterna i Remöblera är stundtals ganska fysiskt krävande då en del möbler är stora och tunga.