Gå till innehåll

Verktygsfält

Spira

Spira är en arbetslivsinriktad rehabiliterande insats där planeringen anpassas till varje deltagares behov.

Spira riktar sig till personer i åldrarna 20 år och uppåt och som uppbär försörjningsstöd. Det slutliga målet med Spira är att du som deltagare ska nå egen försörjning via arbete eller studier.

Vi som arbetar i Spira är ett team med arbetskonsulent, handledare och arbetsterapeut. Vi har god kunskap om funktionsnedsättningar, hälsa, anpassningar i arbete, arbetslivets krav samt hälsa och aktivitet.
För att kunna delta i Spira behöver du;

  • ha en ordnad boendesituation.
  • kunna ta dig till och från våra aktiviteter och ha eventuell barnomsorg/djuromsorg ordnad.
  • vara drogfri.

I Spira kartläggs dina resurser, utvecklingsområden och eventuella behov av anpassningar. Insatsen är uppbyggd av två moduler och du kan börja i modul ett eller modul två.

Modul ett
Denna del innehåller schemalagda aktiviteter minst två dagar i veckan och du väljer själv de aktiviteter som passa dig bäst. Du kan välja mellan olika typer av fysisk träning, avslappning, sociala träffar eller prova på enklare arbetsuppgifter.
Du kan också delta i gruppträffar med teman som motivation, hälsa, personlig utveckling och arbetsliv. Du och din handledare i Spira kommer ha individuella samtal där ni tillsammans gör ditt schema, följer upp och planerar vägen till att bli redo att pröva din arbetsförmåga i modul två.

Modul två
Denna del innehåller aktiviteter på 10 timmar i veckan eller mer. Här är fokus att pröva och utreda din arbetsförmåga. Detta görs genom samtal med oss samt genom att du får pröva arbetsuppgifter på en arbetsplats som vi hjälper dig att hitta. Dina intressen, önskemål och behov styr vilken arbetsplats vi söker för dig. Målet är att ta reda på hur mycket du klarar att arbeta, vilka styrkor du har i förhållande till arbete samt vilka eventuella stöd och anpassningar som kan behövas för att din arbetsförmåga ska bli som bäst.

Spira samarbetar med din socialsekreterare, Arbetsförmedlingen, vården eller andra myndigheter som du har eller behöver kontakt med.

Ta kontakt med din socialsekreterare eller arbetskonsulent för att boka in ett möte med oss.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2023