Gå till innehåll

Verktygsfält

Vägledning

Arbetsmarknadsenhetens vägledningsenhet har uppdraget att genom olika insatser rusta personer som inte har kommit in eller förlorat kontakten med arbetsmarknaden, och matcha dem mot arbete eller studier.

Detta sker genom en individuell stöttning till varje deltagare, men kan också bestå av olika gruppaktiviteter. Graden av stöttning och deltagande i olika aktiviteter avgörs av den handlingsplan som deltagaren tar fram tillsammans med någon av enhetens arbetskonsulenter. Den kan också innehålla till exempel praktik eller arbetsträning.

Verksamheten bedrivs i nära samverkan med till exempel Arbetsförmedlingen och kommunens försörjningsstödsenhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 februari 2023