Hoppa till innehåll

 

Medarbetarna berättar

Malin Heijmel, stödassistent

Malin Heijmel, stödassistent

”Jag får arbeta i nära relationer och stötta människor i deras vardag.”


Mitt jobb är flexibelt, roligt och utvecklande. Jag känner mig trygg och trivs bra med Vänersborgs kommun som arbetsgivare.


 

Jenny Malmqvist, enhetschef

Jenny Malmqvist, enhetschef

”Jag tycker att det är viktigt att vår personal känner att det vi gör varje dag gör stor skillnad för våra kommuninvånare”

Det bästa med mitt jobb är att jag får arbeta så varierat, man lär sig något nytt varje dag. Vi har alltid roligt på jobbet!

Min yrkeserfarenhet kommer från den privata sektorn inom restaurangbranschen. Jag är stolt över hur mycket vi i Vänersborgs kommun belyser viktiga personalfrågor, något som jag saknade i den privata sektorn. Jag tycker att det är viktigt att vår personal känner att det vi gör varje dag gör stor skillnad för våra kommuninvånare. Det är mitt jobb att se till att personalen känner det och växer i sina roller.

Magnus Asp, arbetsledare

Magnus Asp, arbetsledare

”Det är kul att se när de lyckas med sådant de själva inte trodde de skulle klara”

Det är många människor som idag står utanför arbetsmarknaden. Alla människor är viktiga och alla vill känna tillhörighet och gemenskap. Mitt jobb går ut på att stärka, stötta och inspirera dessa personer på deras resa mot studier eller arbete. Jag hjälper till att lägga grunden för deras vidare utveckling.

Jag blir glad när jag träffar en person som fått jobb efter att ha gått igenom vår verksamhet. De känner sig sedda och känner gemenskap. När jag frågar hur de har det så ser jag att det lyser i ögonen på dem när de berättar att de gör något meningsfullt och att de får uppskattning för vad de gör. Det är kul att se när de lyckas med sådant de själva inte trodde de skulle klara, det är roligt att få följa deras personliga utveckling.

Gunbritt Reteike, Patrik Jatko, näringslivsutvecklare

Gunbritt Reteike, Patrik Jatko, näringslivsutvecklare


"Vi anser att vi är priviligierade att vi får arbeta med näringslivsfrågor i Vänersborgs kommun"

Att vi får möjlighet att via vårt jobb träffa och besöka entreprenörer och företag och få ta del av deras berättelse. Att arbete med att stärka och utveckla Vänersborgs näringsliv i såväl stora som små frågor och att få ta del av nystartade företags visioner och drömmar gör vårt arbete både spännande och omväxlande. Tillsammans med våra kollegor på andra förvaltningar försöker vi göra vardagen för våra företagare lite enklare.

Att vi sedan trivs bra ihop som kollegor och har roligt mellan arbetet gör att det känns lätt att kliva upp på morgon och gå till jobbet.

Viktoria Brennelid, vaktmästare

Viktoria Brennelid, vaktmästare

"Jag har alltid trivts med att få ge service till andra"

Att vara vaktmästare är ett mycket flexibelt och roligt jobb. Det är både utmanande och givande och det är det som gör jobbet så stimulerande. Det finns inte en dag som är lik någon annan.

Då jag är vaktmästare på både skolor och förskolor, möter jag massor av olika människor varje dag som alla har olika behov av hjälp. Jag har alltid trivts med att få ge service till andra och att få vara den ”hjälpande handen” som rycker in i krissituationer. Att se glädjen hos den man hjälpt ger väldigt mycket tillbaka. Man brukar säga att ett skratt förlänger livet, med det gör även ett leende.

Jag är också tacksam för att jag har en chef som är noga med att vi har en god arbetsmiljö och ger oss goda förutsättningar att lyckas med vår uppgift. Det skapar en trygg arbetsplats och ett gott samarbete mellan alla kollegor och det känns roligt att gå till jobbet varje dag.

Pernilla Kjell, receptionist

Pernilla Kjell, receptionist

 ”Jag har verkligen världens bästa jobb!”

Trevlig stad, trevliga människor, trevlig arbetsplats - detta gör mitt jobb som receptionist i Vänersborgs kommunhus alldeles fantastiskt. Varje arbetsdag är unik och lärorik i alla möten med besökare och medarbetare. För mig är det viktigt att alla känner sig välkomna och nöjda med den hjälp eller vägledning
vi som myndighet kan ge i deras ärende. Jag har verkligen världens bästa jobb!

Reneih Asaad, administratör

Reneih Asaad, administratör

 ”Tillsammans
är vi Vänersborgs kommun”

År 2015 förändrades hela mitt liv. Nytt land, nytt språk, nya vänner och nytt jobb.

Lyckan ledde mig till Vänersborgs kommun och en kollega sa ”allt ditt slit kommer löna sig längre fram ”, det fick mig att orka, den meningen förändrade mitt liv.

Vårt kontor är kärnan för kommunikationen till alla Vänersborgare och fokuserar på tre delar; utveckling, inkludering och hållbarhet. Mitt jobb utvecklar mig som människa, jag vet vad jag vill fortsätta med i framtiden. Vår chef, alla kollegor, vi håller ihop. Tillsammans är vi Vänersborgs kommun.

Medarbetare Ann-Christine Karlsson anhörigsamordnare, Helena Pettersson frivilligsamordnare, Helene Larsson anhörigsamordnare

Ann-Christine Karlsson anhörigsamordnare, Helena Pettersson frivilligsamordnare (sittande i bild), Helene Larsson anhörigsamordnare

 

”Det är en styrka att vi har varandra”

Vi har ett stort kollegialt utbyte då vi har olika bakgrunder. Det känns gott att vi med våra olika kompetenser kan ge stöd till dem som behöver. Det är en styrka att vi har varandra. Vi har ensamma roller så vår sammanhållning är jätteviktig för att vi ska trivas på jobbet! Det känns viktigt att ha en kollega att bolla med. Genom vårt samarbete är vi inte bara ett stöd till varandra, vi når också fler målgrupper.

Vår ledning ger oss mycket frihet att forma arbetet som vi vill. Vi får gehör för våra tankar vilket gör att vi är flexibla att anpassa oss efter verksamhetens behov. Det är en tjusning att få vara i den miljön, att få tänka fritt. Vi har ett eget ansvar att det vi gör blir bra.  Det är kul att jobba inom ett ständigt utvecklingsområde!

Thomas Johansson, barn- och ungdomssamordnare


”Det finns en kultur med frihet under ansvar”

För mig är det viktigt att känna frihet, utvecklas och få växa i min arbetssituation. Mina chefer genom åren har gett mig möjligheter, de har öppnat dörrar.
Jag tycker det finns en kultur i Vänersborg kommun med frihet under ansvar. Det är mycket därför jag finns kvar, annars hade inte arbetslivet varit lika bra.


Thomas Johansson
barn- och ungdomskultursamordnare

Ibland möter jag ungdomar på stan som berättar att det jag gjort under deras uppväxt har gjort avtryck. Jag gillar att ha möjligheten att påverka i en lagom stor kommun som Vänersborg. I en större kommun hade jag nog inte sett att det jag gör får genomslag på samma sätt. Jag gillar det!

Alexandra S3

Alexandra Swahn, planarkitekt

"Det finns en god relation mellan politiker och tjänstemän, det finns en ömsesidig respekt"

Jag kommer närmast från Motala men ville komma närmare västkusten. Jag läste på om kommunerna runt Göteborg och fastnade för Vänersborg.

Vänersborgs kommun är nära kunden, det finns lokal anknytning och det finns en långsiktighet. Kommunen har bra struktur och det är lyxigt att ha en stadsarkitekt. Arbetsgruppen är stabil och har en enorm erfarenhet. Jag har mött några av dem tidigare på en konferens och fick ett mycket gott intryck av de som jobbar här. De är jättetrevliga och de är ett härligt gäng! Genom att de har gjort ett gott intryck när jag mött dem tidigare har de marknadsfört sig själva och kommunen mer än bara genom en annons på nätet. Det verkade kul att jobba i Vänersborgs kommun, jag fick en go känsla och vågade ta kontakt. Det kändes rätt.

Hur är det nu när du börjat jobba? Var det så bra som du förväntade dig?
Ja! Om inte bättre. Här finns möjlighet att ta för sig men också att lära nytt. Eftersom det finns en sådan erfarenhet i gruppen finns det möjlighet att växa. Här finns förutsättningar att bli ännu bättre! Det finns en god relation mellan politiker och tjänstemän, det finns en ömsesidig respekt. Jag upplever också ett stort förtroende från cheferna. Tillit. Det finns stöd i gruppen och det finns plats för att våga vara ny på jobbet.

Oskar Thulin, lokalvårdare

Oskar Thulin, lokalvårdare


”Jag trivs väldigt bra med Vänersborgs kommun som arbetsgivare."


"Det är en trygg arbetsplats med fin gemenskap.” 

Anita Svanberg, undersköterska

"Jag får hjälpa till med livet"

Jag älskar att mitt jobb är så flexibelt. Den ena dagen kan jag arbeta på ett boende och den andra i hemtjänsten. Det gör att jag hela tiden lär mig nytt och får en möjlighet att göra skillnad i människors liv.

Bland det bästa jag vet är att se hur det tänder sig i ögonen när jag ger dem stöd, att jag kan betyda så mycket för människor man inte känner. Jag får verkligen en chans att hjälpa till med livet. Det gör att jag har roligt på jobbet nästan varje dag!

Sufyan Kadhim, enhetschef

"Bästa investeringen jag kan göra på samhällsnivå"

De inspirerande berättelserna om flyktingarnas beslutsamhet och styrka i händelse av tragedier, ger mig mening och hopp. Deras upplevelser inspirerar och berör alla. Jag är övertygad om att ett gott arbete med integration och etablering är den bästa investeringen jag kan göra på samhällsnivå.

Mitt brinnande intresse och engagemang för flyktingfrågor, mänskliga rättigheter, både på lokal och internationell nivå, bygger på min bakgrund som flykting till Sverige och de erfarenheter jag burit med mig från Irak. Beslutet att välja yrkesområde föll sig ganska enkelt efter att jag bestämt mig inom vilket område jag kunde bidra mest.

För mig är flyktingmottagningen och Integrationscenter i Vänersborg kommun den ultimata arbetsplatsen för mig för att göra en betydande och hållbar förändring för barn och vuxna i det nya landet. Kommunen som arbetsgivare ger mig möjligheten att göra skillnad genom mitt engagemang, samtidigt utvecklas och känna trygghet på arbetsplatsen.

Christopher Holgersson, 3 D - grafiker

"En stor anledning till att jag trivs så bra är mina kollegor och friheten i arbetet"

Jag brinner för det visuella och utmanande skapande processerna. Därför har jag valt att jobba som 3D-grafiker.

Jag älskar att jag har stor frihet att planera mina arbetsuppgifter som jag vill och får arbeta tillsammans både på min arbetsplats, med andra i våra förvaltningar och nationellt. Det gör att jag har många varierande arbetsuppgifter och får skapa tillsammans med andra.

Kollegorna är en viktig del för att jag ska trivas på min arbetsplats och gänget här på Kart- och geodata är en av de största anledningarna till varför jag trivs väldigt bra idag.

Anna Kimstål, naturvårdare

"När jag tar på mig arbetskläderna känner jag stolthet"

För mig är en friskfaktor att jag känner yrkesstolthet. När jag tar på mig arbetskläderna representerar jag någon. Det handlar om tillhörighet och att få känna sig som en del av något. Är härligt på jobbet då man kan vara sig själv och skämten haglar på dagarna.

Vissa dagar vet jag inte på morgonen vad som ska göras, med vem eller var. Alltid spännande när arbetsledarna berättar hur dagen kommer se ut. Man kan bara säga att det blir svårt att få tråkigt och alltid finns det någonstans man kan utvecklas. Både i sig själv och som grupp. Det är nog det roligaste! 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Lyssna på vad mer våra medarbetare har att berätta