Hoppa till innehåll

 

Kommunens verksamheter

Alla våra yrken - bild från digital introduktion

Vänersborgs kommun har sex förvaltningar, här kan du läsa mer om varje förvaltning och dess enheter eller kontor.

Barn- och utbildningsförvaltningen
Barnomsorg, grundskola, familjecentralen Sirius, Särskolan

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Bygglov, planering, kartor, lantmäteri, miljö- och hälsoskydd

Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomikontoret, Kommunkansliet, Personalkontoret, Utvecklingskontoret

Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur, fritid, Musikskolan

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetsenheten, Gatuenheten, Kostenheten, Serviceenheten, Städenheten, Teknik- och trafikenheten, VA-verket

Socialförvaltningen
Vård och omsorg, Individ- och familjeomsorg, Omsorgs om funktionshindrade (LSS/SoL) och Arbetsmarknadsenheten.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

Telefax:
0521-72 19 60

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se