Hoppa till innehåll

 

Kopia (1) av Jobba på kommunen

Vill du vara med och utveckla Vänersborgs kommun?


Ett betydelsefullt arbete 

Vänersborgs kommun är del av livet i vårt samhälle varje dag. Vi brinner för att utveckla och stötta människor i alla åldrar och situationer, vi bygger och anlägger vårt samhälle och vi när både vår kultur och vårt näringsliv. Vi gör det på uppdrag av de som bor här.

Breda utvecklingsmöjligheter
Vi, alla 3600 som arbetar för en attraktiv och hållbar kommun, utgör
tillsammans Vänersborgs största arbetsgivare. Vi som arbetar på kommunen är alla specialister inom över 300 olika yrken. Därför är det självklart för oss att alla våra specialister har förutsättningar att utöva sitt yrke med den kompetens och det nätverk som krävs. Och ja, med så många medarbetare finns minst lika många möjligheter att utvecklas.

Inkluderande klimat 
Vi är stora nog att kunna och vilja investera och påverka våra medarbetares och kommunens utveckling långsiktigt men små nog att aldrig äventyra relationen mellan medarbetare och invånare. När vi samarbetar, delar med oss och hjälper varandra blir det roligare och enklare att göra sitt bästa.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se