Hoppa till innehåll

Faktiskt för bra för att vara sant

- Förväntningarna jag hade på yrket från högskolan överträffades. Känner att jag är trygg och har stöd från chef, kollegor och förvaltning. Elisabeth ”Bettan” Lindahl arbetar som förskollärare på
Dalaborg förskola, där barn och personal tillbringar större delen av dagen utomhus. En pedagogik som gett mycket positiv uppmärksamhet och studiebesök. Hon började i januari 2016 och kom direkt från högskolan.

- Jobbet är faktiskt lite för bra för att vara sant. Det är ett bra klimat på förskolan. Högt i tak både på arbetsplats och förvaltning. Men blir lyssnad på och får svar. Barn- och utbildningsförvaltningens motto är ”Tillsammans gör vi bra bättre”.

- Mottot är inte bara ord, det märks i verkligheten. Man får chans att fortbilda sig och utvecklas och har stor frihet i hur man utformar pedagogiken, säger ”Bettan”. Hon berättar gärna för andra att hon trivs jättebra.

- Jag har en del kursare som jobbar på förskolor i
Vänersborgs kommun. De trivs också jättebra. Jag brukar säga till kollegor i andra kommuner att söka sig hit.

- Det viktigaste vi har är barnen. När de mår bra så mår vi bra. Och tvärtom, säger ”Bettan” Lindahl.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se