Hoppa till innehåll

 

Mer tid för omtanke och vård

En bättre och säkrare vård, och mer tid till vårdtagaren. Det blev resultatet
när hemvården i Vänersborgs kommun beslutade om att införa
samordning genom gemensamma möten. Teamen som består av sjuksköterska, rehabpersonal, gruppledare, enhetschef och biståndshandläggare träffas två gånger i veckan under en halvtimme i någon av hemvårdens lokaler. Den nya arbetsmodellen innebär att man har fått till stånd ett bättre kunskapsutbyte mellan de olika professionerna
med det goda syftet att ge vårdtagaren en bättre vård.
– Under mötet går vi igenom vilka utökade insatser som vårdtagaren
behöver och vem av oss som behöver åka med på vårdplaneringen, utifrån vårdtagarens allmäntillstånd.

Vi behöver inte jaga varandra och vi har fått en god kontroll över vad vi måste göra utifrån biståndsbeslut och uppgifter från sjuksköterska och
legitimerad rehabiliteringspersonal, berättar Ann-Marie Jonasson som
är distriktssköterska och brinner för den nya arbetsmodellen. Det fanns farhågor att mötena skulle stjäla tid från andra uppgifter,
berättar Ann-Marie. Men så har det inte varit, utan tvärtom. Kontaktvägarna har kortats ner och alla har en helhetsbild av vårdtagaren
och uppkomna behov.
– Jag som gillar ordning menar att det har blivit betydligt bättre och vårt team har fungerat från dag ett. Vi har haft flera utbildningar kring arbetsmodellen och har utvärderat arbetet med bara positiva resultat. Nu ser vi framåt och funderar på hur vi kan fortsätta att utveckla arbetet, säger Elenore Andersson, gruppledare och undersköterska.
– Det har underlättat otroligt mycket och vi ser en tidsvinst varje vecka. Den tiden lägger vi på vårdtagaren istället. Förr var det mer att alla ringer alla. Nu stämmer vi av och bestämmer vem som gör vad. När man ska hem till en vårdtagare till exempel, är det bra om man kan planera hembesöken tillsammans. Annars kan det bli rörigt för den som
behöver vård, avslutar Ann-Marie.

Samordningsteam i hemvården
Samordningsteamen träffas två
gånger i veckan för en enklare, tryggare och närmare vård. Arbetsmodellen innebär en god samverkan mellan olika professioner som medger att också alla kan göra ett gott arbete med både hjärta och kunskap.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se